h

Terugblik: Actiejaar 2018

28 december 2018

Terugblik: Actiejaar 2018

Foto: AJ Breur

2018 kende een zinderende zomer. Elke klimaatontkenner zal zich op zijn minst even achter de oren moeten krabben, of gewoon moeten toegeven dat het klimaat op dreef is.
Even zinderend zijn de diverse acties die de SP het afgelopen jaar in Veenendaal en daarbuiten heeft gevoerd. We blikken terug...

Cultuur, Sport en Recreatie

Red ons stadsstrand

Foto: Enna van Duinen

Ook in 2018 zette de actie 'Red Ons Stadsstrand' zich voort. Op een presentatie-avond in Theater 'de Lampegiet' werden verschillende plannen voor de toekomst van het stadsstrand gepresenteerd. AJ Breur presenteerde het plan van 'Red Ons Stadsstrand': behouden in omvang en aard zoals het nu is. Daar hebben immers bijna 11.000 mensen voor getekend.

De bijeenkomst was georganiseerd door de 'werkgroep stadsstrand' onder leiding van VVD'er Dylan Lochtenberg. Deze werkgroep wilde aanvankelijk niet dat er vertegenwoordiging van andere partijen aanwezig was bij de presentaties. De groep koos ervoor om in de schaduw te werken. Na de nodige druk besloot de werkgroep als nog de deuren voor de bijeenkomst te openen voor de andere partijen. Elke fractie mocht uiteindelijk één afgevaardigde naar de presentaties sturen. Namens de SP was Sietse van der Bij aanwezig.

Foto: Enna van Duinen

Hoewel zo'n 11.000 bezoekers van het centrum hadden aangegeven het hele stadsstrand te willen behouden, sorteerde het College van Burgemeester en Wethouders voor op een gebouw van drie hoog op die plek. In februari vond hierover een stadsgesprek plaats in het gemeentehuis; in de aanloop daar naartoe organiseerde de SP haar eigen stadsgesprek in de Hoofdstraat, waar mensen konden aangeven wat ze wilden. Het volledige stadsstrand? Of een gebouw van drie hoog?

Foto: Enna van Duinen

Ook op het stadsgesprek van de gemeente bleken de collegeplannen niet bijster populair. Evenmin het plan om 'de Lampegiet' naar het stadsstrand te verplaatsen. Wat wel een populair idee was? U raadt het al: behoud van het volledige stadsstrand.
Twee weken (en een SP-actie in de Hoofdstraat) later besloot de gemeenteraad alsnog te bouwen op het strand. Alleen de SP en Denk stemden tegen. Een tegenvoorstel van de SP, om het gehele stadsstrand te behouden, kreeg nauwelijks steun.
Uit de verkiezingsuitslag in maart zou uiteindelijk blijken dat het voor partijen niet uitmaakte wat ze feitelijk voor het stadsstrand deden; als ze maar hard genoeg roepen dat ze het strand een warm hart toedragen.

Roodstock Strandfestival

Foto: SP Veenendaal

Veel politieke partijen ZEGGEN dat ze meer evenementen willen in Veenendaal; slechts één partij doet het ook echt. En ondanks het door regen uitvallen van het ROODSTOCK strandfestival van vorig jaar, was de SP geenszins ontmoedigd om dit jaar weer een editie te organiseren.
Na maandenlange voorbereiding, en flyeren in de weken vooraf, was het zover...

Foto: ROODSTOCK/SP Veenendaal

Foto: AJ Breur

... op 1 september vond ROODSTOCK 2018 plaats. Op een zonovergoten stadsstrand waren er optredens, sport en spel, informatie, en een toespraak van Europarlementariër Anne-Marie Mineur.
Afhankelijk van het weer, en de staat van het strand, zal er volgend jaar ook weer een ROODSTOCK strandfestival plaatsvinden op het stadsstrand.

Onderwijs

Gastpleinwacht

Foto: SP Veenendaal

Al geruime tijd strijden leerkrachten in het basisonderwijs voor een betere beloning, verlaging van de werkdruk en het aanpakken van het lerarentekort. Op woensdag 14 maart was er weer een actiedag. Ook op Het Baken was er aandacht voor de acties; in het kader hiervan werden er 'gastpleinwachten' uit de politiek ingezet. Onder wie SP'er Jan Breur.
Breur: "Het basisonderwijs is ontzettend belangrijk. Hier worden kinderen klaargestoomd voor de toekomst. Niet alleen hun eigen toekomst, maar die van de hele samenleving. De leerkrachten die hiervoor verantwoordelijk zijn verdienen ons respect, en een eerlijk loon, en de rust en middelen om deze taak op een goede manier uit te voeren. De SP steunt de acties in het onderwijs, en ik ben blij dat ik daar op deze manier uiting aan heb kunnen geven."

Werk en Inkomen

Niet werken onder minimumloon

Foto: Cor van Londen

Het kabinet had het onzalige plan opgevat om mensen met een beperking onder het minimumloon te laten verdienen. Dit stuitte op verzet.
Op 29 augustus vond er een bijeenkomst plaats in Amsterdam, waar honderden mensen zich uitspraken tegen dit plan. Ook vanuit Veenendaal was er een groep afgereisd (onder wie v.l.n.r. Yolande de Meer, Toke van de Rovaart, Ria van Londen en Alja Berck).

Een goede week later was het plan van tafel.

Tijd voor Rechtvaardigheid

Foto: SP

Op 15 september was het tien jaar geleden dat de financiële crisis uitbrak. En hoewel de kranten beweren dat het de goede kant op gaat, voelen nog steeds veel mensen het in hun portemonnee. De ongelijkheid is gegroeid, en blijft groeien. En in plaats van te investeren in de samenleving, verhoogt het Kabinet Rutte III de belastingdruk voor huishoudens, teneinde kolossale douceurs aan multinationals te geven.
De SP pikt dit niet, en organiseerde de manifestatie 'Tijd Voor Rechtvaardigheid'.

Foto: SP Leusden / twitter

Uiteraard waren hier ook Veenendalers van de partij! Toke van de Rovaart en Cor van Londen. Toke schreef een mooi BLOGje over de dag.

50+ beurs

Foto: Jean Rouwet

'Tijd voor Rechtvaardigheid' was ook het thema van de SP-stand op de 50+ Beurs. De Veenendaalse Toke van de Rovaart hielp maarliefst drie dagen mee op de beurs. Ze sprak hier veel mensen over hun pensioen en andere inkomenssores, maar ook zorg en klimaat waren veelvoorkomende gespreksonderwerpen.

Demonstratie 10 november

Foto: SP / SP.nl

Ook was Toke aanwezig op de demonstratie die de vakbonden in Amsterdam organiseerden op 10 november. Net als een goede 8.000 andere mensen. Zij protesteerden tegen het beleid van Rutte, en voor een socialer Nederland. De afschaffing van de dividendbelasting was weliswaar van tafel, maar het Kabinet wilde nog steeds miljarden aan de multinationals weggeven. Miljarden, die de publieke sector goed zou kunnen gebruiken!
Lilian Marijnissen hield de deelnemers aan de demonstratie de vraag voor: wilt u Rutte of Rechtvaardigheid? Toke schreef een BLOG over haar avontuur in Amsterdam.

Wonen en leefbaarheid

Onderhoud Franse Gat

Foto: SP Veenendaal

Nadat KaBeCo het achterstallige onderhoud in een aantal straten in het Franse Gat had aangekaart, en Patrimonium had toegezegd dit op te pakken, houdt de SP graag de vinger aan de pols. In januari en juli enquêtteerde de partij in de wijk, om te zien of alles naar wens verliep, en om op te nemen wat de meest prangende klachten zijn.

Foto: Cor van Londen

In juni organiseerde de SP een thema-avond 'wonen' in Plein Zuid, met onder andere Tweede-Kamerlid Sandra Beckerman. Haar wortels liggen in het Franse Gat. Ze sprak met de wijkbewoners over leefbare wijken, en vroeg ook hoe het toegezegde onderhoud vorderde. Er bleek veel onzekerheid over het proces. Het ook aanwezige Patrimonium schonk duidelijkheid: over 10 jaar moet het hele Franse Gat zijn opgeknapt - en het KaBeCo-gebied krijgt hierin extra prioriteit. Er moeten, conform de wet, nog een aantal technische onderzoeken gedaan worden. Deze zijn, naar verwachting, aan het eind van dit jaar klaar.

Opschoondag

Foto: AJ Breur

Over leefbaarheid in de wijk kun je uren praten. Maar... er moet ook wat gedaan worden. Daarom organiseerde bewonerscommissie 'Franse Gat' een opschoonactie op de nationale 'Opschoondag' van 'Nederland Schoon'. Namens de SP kwamen Baukje Hiemstra en AJ Breur een handje helpen.

Schoonmaakactie Fontein

Foto: AJ Breur

De grote schoonmaak ging vrolijk verder. De fontein bij Theater 'de Lampegiet' is al jaren buiten werking en flink aan het verpauperen. Niet bepaald een representatieve entree voor het centrum van Veenendaal. En het College vertikt er wat aan te doen. Uit protest tegen deze nalatigheid heeft de SP uiteindelijk zelf maar de bezem ter hand genomen...
Later gaf het College aan dat ze de schade aan de fontein hadden laten oplopen tot €85.000,-.

Schoonmaakactie Stadsstrand

Foto: Jan Breur

Niet alleen de fontein bij 'de Lampegiet', maar ook het stadsstrand lag er dit jaar verpauperd bij. Het College zal wel gedacht hebben: "we gaan het strand toch de nek omdraaien; waarom zou het verzorgd moeten zijn voor het laatste seizoen?" De organisatie 'Landjepik', die de activiteiten op het stadsstrand coördineerde, dacht daar anders over. Zij organiseerden een schoonmaakactie. Diverse SP'ers kwamen hierbij een handje helpen.

Parkeerprotest duivenwal/weverij

Foto: AJ Breur

Woongenot en leefbaarheid hebben ook te maken met de mogelijkheid om je auto dicht bij de deur kwijt te kunnen. Zeker als je een dagje ouder wordt. Het plan van de gemeente, om de parkeerplekken bij de Duivenwal/Weverij niet alleen voor vergunninghouders maar voor iedereen open te stellen, baarde de bewoners dan ook veel zorgen.
Bewoner Janny de Gooijer schreef een brief aan de gemeente, zamelde 102 handtekeningen in, en sprak in tijdens de raadscommissie, waar ze deze overhandigde aan commissievoorzitter Dick Both.
"Wij willen dat de parkeerplaats uitsluitend bestemd blijft voor vergunninghouders," zei ze, "omdat wij bang zijn, dat wij als ouderen misschien niet altijd meer dicht bij huis kunnen parkeren. En dat is een probleem, want een flink aantal van onze bewoners is helaas minder goed ter been."
CDA en SP dienden in de gemeenteraad een voorstel in om de huidige situatie te behouden, maar kregen hiervoor geen meerderheid. Kort daarna werden de bewoners door de SP getrakteerd op autodrop...

Klimaat

SP op het Zomerfestival

Foto: Jan Breur

Ook dit jaar was de SP weer aanwezig op het Zomerfestival in het Franse Gat. De kraam stond dit jaar in het teken van het klimaat. Er moeten dringend maatregelen genomen worden om de klimaatverandering af te remmen en tegen te gaan. Maar die mogen niet ten koste gaan van de gewone huishoudens, terwijl grote vervuilende bedrijven alleen maar profiteren.
Vanaf de kraam deelden we flyers uit, over Duurzaamheid, Woongenot en Woonlasten in het Franse Gat, waarin ook in vogelvlucht de resultaten van de meest recente buurtenquête werden vermeld. Veel van de te nemen onderhoudsmaatregelen raken aan duurzaamheid...

Klimaatrechtvaardigheid

Foto: SP / sp.nl

Het Gronings-Veenendaalse SP-Tweede-Kamerlid Sandra Beckerman organiseerde op 6 oktober een conferentie in Haarlem over klimaatrechtvaardigheid. Hoe keren we het tij van de klimaatverandering, waarbij we de kosten en baten eerlijk verdelen?
Een vraag die het kabinet zich niet heeft gesteld, of weigert te beantwoorden: terwijl het nog volstrekt onduidelijk is hoe de grote vervuilers gaan bijdragen, heeft het kabinet al wel aangekondigd dat de energierekening omhoog gaat.
Inmiddels is het al wel duidelijk hoe de grote vervuilers gaan bijdragen: TOTAAL NIET. Daarom trokken de milieuorganisaties en het FNV zich terug uit het klimaatakkoord dat de grote bedrijven enkel pampert.
Het is natuurlijk wrang dat dit kabinet de grote vervuilers, zoals Shell, ontziet, terwijl de energierekening van mensen wel omhoog gaat. De SP stelt voor om de energierekening van huishoudens te verlagen. Dit kan door nu 1 miljard in te zetten van het geld dat het kabinet overhoudt.

Zorg

Koffie, Cake & WMO

Foto: Jan Breur

Ervaringsdeskundige Yolande de Meer organiseerde in juni weer een bijeenkomst van 'Koffie, Cake & WMO'. Mensen die wat dat met de WMO te maken hebben, bespraken hier hun ervaringen en ideeën op een laagdrempelige manier. Onder het genot van een kopje koffie (of thee) en een plak cake.
Een veelbesproken onderwerp was hier de voorgenomen tariefstijging voor de schoonmaakhulp. Voor veel mensen is de huishoudelijke zorg nu al niet te betalen; laat staan als het 50% duurder wordt...

Enquetes en peilingen

Foto: Baukje Hiemstra

Deze voorgenomen tariefstijging was aanleiding voor een peiling op straat. De bezoekers van het centrum mochten aangeven hoe het tekort in het sociaal domein moest worden opgelost - met een keuze tussen de tariefstijging of een OZB-verhoging. De uitkomst was duidelijk...
Ook startte de SP een enquête onder mensen die afhankelijk zijn van zorg, om in kaart te brengen welke gevogen de tariefstijging zou hebben. Eerder dit jaar vond er ook al een enquête plaats onder zorgwerkers, over een ander plan van het college: de flexibilisering van de zorg. Deze werd onder andere verspreid, samen met een doos Merci, tijdens de Dag van de Zorg.

Veenendaal spreekt

Foto: Jan Breur

'Koffie, Cake & WMO'-organisator Yolande de Meer maakte, net als Ria van Londen, Jannie de Gooijer en Bert Zittersteijn, gebruik van jun spreekrecht op 'Veenendaal Spreekt'. Hier konden inwoners hun advies geven over de begroting, waarop een structureel tekort stond. Zij spraken over de voorgenomen tariefstijging in de schoonmaakhulp - die voor velen niet op te brengen is.
De gemeenteraad luisterde, en deed wat met die inspraak. De tariefstijging ging van tafel; een OZB-verhoging zou het tekort dekken...

Democratie, vrede en recht

Stem op een vrouw

Foto: Enna van Duinen

De gemeenteraad is teveel een mannenwereldje, vond kandidaat-raadslid Enna van Duinen. Ze startte in Veenendaal het initiatief 'Stem op een Vrouw', om mensen aan te moedigen om vooral op vrouwelijke kandidaten te stemmen.

Foto: Barbara Passchier

Op Internationale Vrouwendag (8 maart) belegde ze een bijeenkomst met andere vrouwelijke kandidaat-raadsleden, van andere partijen. Ter kennismaking en voor het uitwisselen van ervaringen en verwachtingen.

Foto: SP Veenendaal

Enna's initiatief, en de opiniestukken van Barbara Passchier ten spijt, is de nieuwe verdeling er in de gemeenteraad niet gekomen. Wel in het College - zij het niet ten goede. Waren daar eerst de vrouwen in de meerderheid; nu is er geen vrouw meer te bekennen. En hoewel er voor de nieuwe burgemeester gezocht is naar een vrouw, is er toch een man uit de bus gerold.

En tot overmaat van ramp vertrekt Enna zelf naar het noorden des lands, en zal ze dus geen deel meer uitmaken van de Veense politiek...

Stemmen met een beperking

Foto: AJ Breur

Hoewel mensen met een lichamelijke beperking hulp mogen krijgen in het stemhokje, geldt dat niet voor mensen met een verstandelijke beperking. Een groot onrecht, zo vinden Cor Su en zijn mede-cursisten van 'Ontdekkingstocht door de democratie'. En dus protesteerden zij, op verkiezingsdag, voor het gemeentehuis. Zowel de SP als burgemeester Zoon staan achter de actie, maar uiteindelijk is het de rijksoverheid die dit onrecht moet rechtzetten...

Internationale dag van de Vrede

Foto: Jan Breur

Vrede is een belangrijk thema voor de SP. Daarom werd er op 21 september stilgestaan bij de 'Dag van de Vrede'; het hoogtepunt van de vredesweek. Langs de Duivenweide werd de grote vredesvlag getoond, en droeg dichter Derk-Erik Postma enkele gedichten voor.
De verzamelde vredes-activisten werden wel geplaagd door enkele wolkbreuken...

Novemberdebat

Foto: SP Veenendaal

Foto: Cor van Londen

Het Novemberdebat stond dit jaar in het teken van 'Vrede & Recht'. Onder leiding van Enna van Duinen debatteerden Corné Kelfkens (Veense Jongerenraad), Jan Breur (SP), Ruben Schoeman (VVD) en Dave Scheele (SGP) over vrede, (internationaal) recht en (bijna) alles wat daarmee te maken heeft...

Vredesmars

Foto: Veenendalers Voor Vrede

Foto: Cor van Londen

De vredesmars, op de zaterdag voor kerst, werd dit jaar georganiseerd onder de vlag van 'Veenendalers voor Vrede' en was een samenwerking tussen Jan Breur en Dick Roodbeen. Bijdragen werden geleverd door Burgemeester Zoon, Maurits Sterkenburg, Alja Berck, Amnesty International, Stichting Vluchtelingenwerk, Vredesinitiatief Veenendaal, dominee John Boogaard en Jan Breur zelf. De mars was een groot succes, en kende op haar hoogtepunt zo'n 100 deelnemers! Dat geeft moed voor volgend jaar...

Het moge ook dit jaar weer duidelijk zijn. De SP is niet alleen de partij die praat, maar komt ook echt in actie. Liefst niet alleen VOOR u, maar ook MET u. Want samen staan we sterk - en bereiken we meer.
Doet u mee?

Een heel actief 2019 toegewenst!

Reactie toevoegen

U bent hier