h

Schoonmaakondersteuning niet duurder

13 november 2018

Schoonmaakondersteuning niet duurder

Foto: Baukje Hiemstra

Onroerende Zaakbelasting verhoogd

Ria van Londen, Yolande de Meer, Janny de Gooijer en Bert Zittersteijn zijn de winnaars van de begroting. Dankzij hun inspraak wordt het klanttarief voor de schoonmaakondersteuning niet verhoogd. Terwijl er in juni nog geen meerderheid voor was, stemde de gemeenteraad nu UNANIEM voor het handhaven van het tarief op €10,- per uur.

Het College van Burgemeester en Wethouders stelde voor om het klanttarief te verhogen naar €15,- per uur. Dit zou catastrofaal zijn, zo bleek uit de inspraakavond over de begroting, die plaatsvond op 11 oktober.
"Jullie weten nog niet de helft van hoe mensen, inclusief ikzelf, zich elke maand in allerlei bochten moeten wringen om alles weer betaald te krijgen," had Ria van Londen gezegd.
Yolande de Meer zei: "Door persoonlijke contacten met de mensen weet ik dat de verhoging van 50% voor heel veel mensen onbetaalbaar is. Hen rest een keuze uit  onmogelijke opties: verminderen van of zelfs stoppen met huishoudelijke ondersteuning dan wel stoppen met maatwerkvoorziening."
Voor Janny de Gooijer is het tarief van €10,- al te hoog: "Eigenlijk hebben we huishoudelijke hulp nodig, maar dat kunnen we ons niet veroorloven. Niet met een eigen bijdrage van €10,- , laat staan met een eigen bijdrage van €15,- per uur."
En Bert Zittersteijn gaf zijn teleurstelling aan: "Het gaat weer over de rug van mensen die chronisch ziek zijn of gehandicapt zijn. Dat vind ik zo jammer; ik denk niet dat wij dat verdienen."

Foto: Jan Breur

Hun woorden hadden hun impact niet gemist.
Bij de behandeling van de begroting, afgelopen donderdag (8 november) is een voorstel ingediend om het tarief van €10,- te handhaven. Een aantal van de indieners behoorden - nota bene - tot de coalitiepartijen, die afgelopen zomer nog tegen een soortgelijk voorstel stemden.
"Beter laat dan nooit," zei SP-fractievoorzitter Jan Breur, die van begin af aan het tarief al op €10,- wilde vastzetten, tegen die partijen. "Welkom bij de goeien."

Verhoging Onroerende Zaakbelasting

Het tarief voor de schoonmaakhulp is weliswaar gelijk gebleven; de onroerende zaakbelasting (OZB) is verhoogd. De SP waarschuwde al jaren dat dit nodig zou zijn om de zorg voor iedereen op niveau en betaalbaar te houden. Dat moment is nu onontkoombaar geworden.
Daarom diende de SP nu een voorstel in, samen met GroenLinks en de PvdA, om de OZB te verhogen en het daarbij binnenkomende geld te steken in de zorg.

Vreemd genoeg heeft dit voorstel geen meerderheid achter zich gekregen, maar een ander voorstel om de OZB - evenveel - te verhogen wel.

ChristenUnie, ProVeenendaal, SGP en D66 stelden ook voor om de OZB te verhogen. Maar, in tegenstelling tot het voorstel van SP/GL/PvdA, waren er geen concrete doelen aan de inkomsten gekoppeld. In feite was dit dus een blanco cheque.
En hoewel het een mantra van de gemeenteraad is, dat geld en plannen altijd aan elkaar gekoppeld moeten zijn (geen geld, geen plan), was het de blanco-cheque-variant van de OZB-verhoging die een meerderheid achter zich kreeg. De OZB-voor-zorg-variant van de drie linkse partijen kreeg geen steun van de andere partijen.

Foto: Baukje Hiemstra

Zie ook:

Reactie toevoegen

U bent hier