h

ALGEMENE BESCHOUWINGEN

9 november 2018

ALGEMENE BESCHOUWINGEN

Foto: Cor van Londen

Voorgedragen op 8 november 2018

Voorzitter,

Waartoe zijn wij op aard?
Als gemeentebestuur is die vraag simpel te beantwoorden. Om het best mogelijke gemeente te zijn voor onze inwoners en ondernemers.

Deze taak wordt bemoeilijkt door het rechtse kabinet Rutte. Want, we krijgen wel taken erbij, maar niet het benodigde geld. En dat heeft tot gevolg dat de bodem bereikt is in het Sociale Domein. Voor veel mensen is het huidige abonnementstarief van 10€ per uur voor schoonmaakondersteuning al te hoog. Denk bijvoorbeeld aan Janny de Gooier, die insprak in deze zaal op 11 oktober. Het verhogen naar 15 en misschien zelfs naar 20, zal enkel leiden tot een toename van gedeeltelijke en volledige zorgmijding. Niet alleen zal dit de problemen - en bijbehorende kosten - vergroten; het draagt er tevens aan bij dat Veenendaal NIET het best mogelijke leefklimaat biedt aan haar inwoners. Instemmen met deze verhoging is dus het verzaken van de taak waarvoor wij zijn aangesteld.

In beginsel zien we de schoonmaakhulp liever als maatwerkvoorziening, maar zolang het een algemene voorziening is, kan en zal de SP niet instemmen met een tariefstijging.
Wat betreft de maatwerkvoorzieningen: met de invoering van het abonnementstarief doet het kabinet iets aan de stapeling van zorgkosten. Iets waar de gemeenteraad het college om heeft gevraagd bij motie in 2016, en waar het college tot op heden geen uitvoering aanheeft gegeven. In plaats van zich te verzetten tegen het abonnementstarief, zou het college haar energie moeten steken in het verwerven van meer rijksgelden voor het Sociale Domein. Want alleen zo ben je de best mogelijke gemeente voor alle inwoners; dat ben je niet door mensen met een hulpvraag verder uit te knijpen.

Die best mogelijke gemeente moeten wij zeker zijn voor kinderen. Want de jeugd heeft de toekomst.
Daarom is de SP van mening dat minderjarigen niet aangemerkt moeten worden als mantelzorger. Bekend is dat mantelzorgverantwoordelijkheid bij kinderen bijdraagt aan schoolverzuim en psychische problemen. Veenendaal laat kinderen vanaf 5 jaar al mantelzorger zijn; de SP wil kinderen gewoon kind laten zijn. En dus de verantwoordelijkheid voor mantelzorg alleen bij meerderjarigen te laten.

Dan het stadsstrand. De aanleg en inrichting ervan kostte destijds 50.000€. Kan het college mij uitleggen waarom de inrichting van een kleiner stukje stadsstrand, dat er nota bene al ligt, 7x zoveel moet kosten?
En kan het college toezeggen dat het even gemakkelijk is om een activiteit te organiseren nu het beheer van het stadsstrand naar de gemeente gaat, als dat het was onder het beheer van ‘Landjepik’? Of gaat er weer alleen levendigheid met de mond worden beleden, maar bureaucratie gepraktiseerd?

Laat ik op een positieve noot afsluiten: de SP waardeert dat het college de moed heeft om te denken aan een verhoging van de ozb. Wij maken graag de volgende stap. Ook willen wij het college de ruimte geven om verder te kijken dan het raadsprogramma en haar financiele beslisboom nu toelaat. Want zelfs als Rutte liever geld aan Shell en Unilever geeft, dan in de samenleving steekt - dan nog kunnen en moeten wij de best mogelijke gemeente voor onze inwoners zijn.

De filosofen hebben de werkelijkheud enkel geïnterpreteerd; het komt erop aan haar te veranderen.
Blijf niet mokkend aan de kant staan; stel een daad en toon je moed.
May the force be with us all.

Reacties

Prima Jan, nu op naar maandag, succes met z'n allen!

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier