h

Actie

Hier alle artikelen over acties van, en gesteund door, SP Afdeling Veenendaal...

20 december 2022

Genade en Vrede

Foto: Veenendalers voor Vrede

Veenendalers Voor Vrede 2022

Afgelopen zaterdag (17 december) vond voor het eerst sinds 2019 weer de kerstmars van Veenendalers Voor Vrede plaats. De opkomst was wellicht niet als weleer, maar de roep om vrede is niet verstomd.
De kersttijd is bij uitstek tijd om in beweging te komen voor- en stil te staan bij de vrede.

Lees verder
19 december 2022

Vredesmars 2022

Foto: Veenendalers voor Vrede

In beweging komen en stilstaan.

Afgelopen zaterdag 17 december was weer de Vredesmars van Veenendalers voor Vrede. Nu in samenwerking met Vredesinitiatief  Veenendaal. Het was koud en guur weer en er waren weinig mensen die met ons meeliepen.

Lees verder
15 december 2022

Meer dan 80.000

Foto: SP Veenendaal

Ondersteuningen voor Nationalisering energie

In heel Nederland, dus ook in Veenendaal, zijn we actief met de volkspetitie NATIONALISEER ONZE ENERGIE.
Meer dan 80.000 mensen hebben deze petitie al ondertekend. En daarvan hebben voorlopig 3000 mensen aangegeven dat zij een actiepakket willen ontvangen. Daarmee kunnen deze 3000 mensen ook zelf aan de slag om steunbetuigers de petitie te laten tekenen.

Lees verder
11 december 2022

De digitale oplossing!

Foto: SP Veenendaal

Pensioenavond anders ingevuld

Door ziekte van Tweede-Kamerlid Bart van Kent, kon hij niet naar Veenendaal komen voor de avond in het kader van de Pensioentour. Maar SP Veenendaal is niet voor één gat te vangen; een alternatieve invulling van de avond was gauw opgezet.

Lees verder
9 december 2022

Do they know it's Christmas?

Foto: Cor van Londen

Vredesmars op 17 december

Op zaterdag 17 december organiseert Veenendalers Voor Vrede, in samenwerking met Vredes initiatief Veenendaal de jaarlijkse Vredesmars in de aanloop voor kerst. De mars begint om 14.00u bij de Oude Kerk, bovenaan de Markt. Deelname aan de mars is gratis, en iedereen is welkom om mee te lopen.

Lees verder
7 december 2022

Pensioenavond afgelast

Foto: SP Veenendaal

In verband met ziekte

In verband met ziekte van Tweede-Kamerlid Bart van Kent kan de Pensioenavond die op 9 december gepland stond in Veenendaal niet doorgaan.

Lees verder
26 november 2022

Water aan de lippen in Oost

Foto: SP Veenendaal

Een nieuwe school is dringend nodig!

De afgelopen maand stond voor ouders, leerkrachten en schoolbesturen in Veenendaal Oost in het teken van actie. Het gebrek aan onderwijsruimte maakt dat de scholen zijn opgeknipt. Het nieuws dat de gewenste oplossing niet haalbaar was, bewoog hen massaal tot actie.

Lees verder
25 november 2022

Pensioentour doet Veenendaal aan

Foto: SP Veenendaal

De pensioentour van Tweede Kamerlid Bart van Kent doet vrijdag 9 december Veenendaal aan. De avond is het activiteitencentrum Duivenwal en begint om 20.00 uur. Iedereen is welkom!

Lees verder
25 november 2022

Een onderonsje in Onder Ons

Woensdagavond  23 november was daar de Vredestafel, georganiseerd door Vredes Initiatief Veenendaal. De opzet van deze avond was om als je deel wilde nemen een gerecht meenam voor 4 personen!

Lees verder
18 november 2022

Vredesmaaltijd

23 november, Onder Ons, 18.00u

Op woensdagavond 23 november is er in Onder Ons in de Fluiterstraat 26 een Vredesmaaltijd. De maaltijd begint om 18.00 uur.
Het doel van deze bijeenkomst is om verschillende culturen op een gezellige en ontspannen manier bij elkaar te brengen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier