h

IW4 - Veiligheid

In de onderstaande vragenlijst kunt u aangeven hoe u de veiligheid op IW4 ervaart.

Deze vragenlijst is zowel bedoeld voor mensen die werken (of reïntegreren) bij IW4, als voor mensen die vanuit IW4 elders zijn gedetacheerd.

Rapportcijfer:
Denk hierbij bijvoorbeeld aan veiligheidshandschoenen, beschermende brillen, helmen, schoenen met stalen neuzen, enzovoorts. Bedenk wel vooraf of deze dingen noodzakelijk zouden kunnen zijn voor UW werk.
Rapportcijfer:
Rapportcijfer:
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

U bent hier