h

Medezeggenschap bij IW4

Onderstaande vragenlijst gaat over de mate waarin werknemers bij IW4 (mede)zeggenschap hebben over de gang van zaken.

Omdat inspraak en medezeggenschap dikwijls geregeld is via de Ondernemingsraad (OR) zal de vragenlijst daar grotendeels over gaan.

Indien u het niet weet, kies dan 0.
Rapportcijfer:
Rapportcijfer:
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

U bent hier