h

Reïntegreren via IW4

Via IW4 worden reïntegratieactiviteiten aangeboden aan mensen vanuit de WWB of reclassering. We zijn zeer geïnteresseerd in hun bevindingen.

De onderstaande vragenlijst is bedoeld voor mensen die reïntegreren via IW4.

Rapportcijfer:
Rapportcijfer:
Rapportcijfer:
Rapportcijfer:
WSW-geïndiceerden zijn mensen die door een fysieke, psychische of verstandelijke beperking geen aansluiting vinden op de reguliere arbeidsmarkt. Ze zijn aangewezen op een beschutte werkplek in de Sociale Werkvoorziening. WSW-geïndiceerden zijn de oorspronkelijke doelgroep van IW4.
Rapportcijfer:
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

U bent hier