h

Antwoord op vragen over schoonmaak

29 december 2014

Antwoord op vragen over schoonmaak

De vervolgvragen die wij hadden gesteld naar aanleiding van de Huishoudelijke Ondersteuning zijn beantwoord. De gemeente geeft aan wel degelijk zorgaanbieders 'achter de broek' te zitten met betrekking tot de kwaliteit.

Overigens verklaart dit nog niet de discrepantie tussen de geluiden die bij ons zijn binnengekomen en de stelling van het College dat de herindicaties goed zijn verlopen.

De Veenendaalse Krant wijdde een berichtje aan de beantwoording.

U bent hier