h

Bedrijventerreinen

17 december 2021

Bedrijventerreinen

In de raadsvergadering van 16 december is de Visie Bedrijventerreinen vastgesteld. Dankzij een voorstel van ChristenUnie, SP en anderen 'slechts' voor een jaar. Zo kan er een onderzoek gedaan worden naar het moderniseren van 'autoboulevards' naar duurzame 'mobiliteitsboulevards', waar je bijvoorbeeld ook voor fietsen terecht zou kunnen.

Dat laatste ligt nu nog gevoelig, omdat fietsen formeel onder detailhandel vallen - en dus eigenlijk alleen in het centrum of de wijkwinkelcentra verkocht zouden mogen worden. Het toestaan van fietsverkoop op de bedrijventerreinen moet goed in regels worden ingebed.

amendement

De SP vroeg zich ook af of er in een visie waarbij elke vierkante kilometer zoveel mogelijk werd benut ruimte was voor zaken die juist de ruimte nodig hadden, zoals arbeidsintensieve handenarbeid. Volgens Lochtenberg is daar niet alleen grote vraag naar, maar ook zeker nog de ruimte voor.

Voor de SP zijn arbeidsplaatsen voor mensen die met hun handen werken erg belangrijk. Niet iedereen is immers op z'n plek in een kantoor of een flexplek achter een computer.

Journalist Arjan van den Bergh schreef een artikel in 'de Rijnpost' over de bespreking van de Visie Bedrijventerreinen in de gemeenteraad...

U bent hier