h

Rondweg Oost...

15 juni 2017

Rondweg Oost...

Wat de SP betreft moeten de rotondes aan de Rondweg Oost een upgrade krijgen. Maar het is niet nodig of wenselijk om van de hele Rondweg een vierbaansweg te maken: als de Rijnbrug bij Rhenen en de aansluiting naar de Betuwe (en de daar liggende snelwegen) niet wordt aangepakt, is dat een heilloze weg...

... de auto's komen alsnog stil te staan. En de leefbaarheid in Veenendaal Oost gaat ermee flink op achteruit. Een goede doorstroom is belangrijk, maar die krijg je niet als je de flessenhals enkel verplaatst. Wel kan de Rondweg worden ontlast door het openbaar vervoer een forse impuls te geven.

Vorige week werd over de Rondweg Oost gesproken in de raadscommissie. De Veenendaalse Krant weidde hier een artikel aan.

U bent hier