h

Christelijke TEAM-UP tegen koopzondag

26 mei 2016

Christelijke TEAM-UP tegen koopzondag

Foto: ChristenUnie / veenendaal.christenunie.nl

De ansichtkaartenactie die de Reformatorisch Maatschappelijke Unie (RMU) in Rhenen voert tegen de koopzondag, is overgewaaid naar Veenendaal.

De RMU voert de actie in Veenendaal in samenwerking met de ChristenUnie en de SGP. Aanleiding voor de actie is het besluit om de koopzondag in te voeren.
Dit besluit is genomen, naar aanleiding van een voorstel van Lokaal Veenendaal in april. Hiervoor was een meerderheid omdat drie raadsleden van de ChristenUnie niet aanwezig waren op de gemeenteraadsvergadering.

De ChristenUnie en SGP betreuren deze gang van zaken zeer; zo is te lezen op de website van de ChristenUnie. De ChristenUnie en SGP ondersteunen daarom de kaartenactie van de  RMU om zo  handvatten te bieden om actief burgerschap te tonen.

Alle leden en donateurs van ChristenUnie, SGP en RMU in Veenendaal ontvangen deze week een vijftal kaarten met de vraag deze kaarten te overhandigen aan de winkeliers in Veenendaal. Andere geïnteresseerden kunnen de kaarten bestellen via
http://www.rmu.nu/bestellen.

Niet definitief

Er mag dan wel een (toevallige) meerderheid geweest zijn voor het koopzondag-voorstel; de koopzondag is nog niet definitief ingevoerd. Hiervoor is een aanpassing van de Winkeltijdenverordening nodig, waarover de gemeenteraad in juni beslist.

Het College van Burgemeester en Wethouders betreurt het (plotselinge) besluit, omdat er nu geen ordentelijke inspraak over dit onderwerp heeft kunnen plaatsvinden. Twee wethouders steunen de aanpassing van de verordening niet.

In week 25, op 14 of 16 juni, is er alsnog (enige) mogelijkheid tot inspraak. Betrokkenen kunnen, door gebruik te maken van het burgerspreekrecht, politiek Veenendaal hun mening geven over de koopzondag.
Men kan zich hiervoor aanmelden door contact op te nemen met griffie@veenendaal.nl.

Foto: ChristenUnie / twitter

Draagvlak en terughoudendheid

Voor de SP is draagvlak onder diegenen die in een winkel werken een cruciale factor in de koopzondagkwestie. Alleen als er voldoende draagvlak is aangetoond, zal de SP instemmen met de koopzondag.

De SP is op nationaal niveau voor beperking van het aantal koopzondagen tot 12 per jaar. De SP wil het aantal koopzondagen beperkt houden omdat het voor werknemers en kleine zelfstandigen belangrijk is dat er een gezamenlijke dag is waarop de winkels in meerderheid gesloten zijn.

Voor de kleine middenstand leiden extra koopzondagen nauwelijks tot meer omzet, maar winkeliers moet wel vaker in hun winkel staan om hetzelfde te verdienen. Uitbreiding van koopzondagen gaat dan ook ten koste van het MKB. Daarnaast zien veel werknemers zich gedwongen om op zondag te werken. Uit onderzoek van de vakbond blijkt dat velen dat tegen hun zin doen. Ook is het belangrijk dat er een gemeenschappelijke dag is waarop verenigingsactiviteiten georganiseerd kunnen worden en mensen activiteiten kunnen ondernemen met familie en vrienden. De SP vindt het belangrijk dat zo veel mogelijk mensen daar aan mee kunnen doen. In Nederland is de meest aangewezen dag hiervoor de zondag omdat dit een dag is waarop de meeste mensen vrij zijn, overheidsdiensten veelal gesloten zijn en ook scholen en universiteiten dicht zijn.

 

Reacties

Ik lees dat de SP landelijk voor 12 koopzondagen kiest. Komen jullie met een voorstel voor 12 koopzondagen in Veenendaal?

De ideale situatie zou zijn als er landelijk, via de wet, bepaald zou worden dat er 12 koopzondagen mogen zijn. Nu worden gemeentes belast met die verantwoordelijkheid, met als gevolg dat ze tegen elkaar worden uitgespeeld.

Zo lang gemeenten die verantwoordelijkheid dragen, moeten zij zoeken naar wat past bij de gemeente. Vandaar ons standpunt over draagvlak. Als er voldoende draagvlak zou zijn voor 12 koopzondagen, behoort dat tot de mogelijkheden.

Of wij met zo'n voorstel komen, is afhankelijk van de resultaten van het onderzoek dat in opdracht van Stichting Winkelstad Veenendaal wordt uitgevoerd.

Reactie toevoegen

U bent hier