h

Eerste zondagopenstelling winkels komt eraan

15 september 2016

Eerste zondagopenstelling winkels komt eraan

Foto: SP Veenendaal

Aanstaande zondag is het zo ver. Dan mogen de winkels in Veenendaal voor het eerst op een zondag de deuren openen. Een koopzondag is het niet; het is een evenement. Veenendaal bereidt zich voor.

Voor een echte 'koopzondag', op reguliere basis, is er onvoldoende draagvlak onder de mensen die in winkels werken. Daarom stond de SP afwijzend tegenover het voorstel voor de wekelijkse koopzondag dat het College van Burgemeester en Wethouders heeft moeten maken nadat een (toevallige) meerderheid in de gemeenteraad daarom verzocht.

Echter, om die groep winkeliers die wél op zondag open willen terwille te zijn, stelde de SP een alternatief voor: geen reguliere koopzondag, maar winkels wel de gelegenheid geven op zondag open te gaan als er een evenement is. Die mogen maximaal 6x per jaar op zondag plaatsvinden.

Animo

Het eerste zondagevenement waarbij winkels de gelegenheid krijgen hun deuren open te doen, is aanstaande zondag - 18 september. Dan zijn er diverse activiteiten in het kader van het 'Welkom in Veenendaal'-weekend. Zo'n 150 winkels zullen de gelegenheid te baat nemen om open te gaan. Maar niet alleen de winkels...

...Ook de Cultuurfabriek zal toegankelijk zijn ~ in elk geval voor wat betreft de benedenverdieping. Het museum is open, en accordeoniste Theodora zal een optreden geven.
Meer muziek is te horen op het Stadsstrand, waar tussen 12.30 en 18.00u het evenement 'Toon in 't Zand' plaatsvindt. Optredens van onder andere aCtive, OrangeBud en Lucas van Roekel.

De meest opvallende bijdrage aan dit evenement is echter DE OUDE KERK. Onder het motto 'Alles hier is gratis... betaald is er al!' organiseert de kerk een extra dienst, die laagdrempeliger is dan gebruikelijk. Er komt een spreker, en er is veel zang.
De kerk laat weten: "Wij vinden het belangrijk om juist vanuit de kerk een positief geluid te laten horen en laten zien dat wij als kerk op de markt letterlijk en figuurlijk ook midden in de maatschappij willen staan...."
De dienst is van 12:00u tot 13:00u, en als het weer het toelaat (de vooruitzichten doen geloven van wel) is er vooraf aan de dienst een moment van ontmoeting, met koffie en thee, buiten bij Markt 10.

SP-fractievoorzitter Jan Breur vindt het bijzonder dat de Oude Kerk een bijdrage levert aan deze zondag. Voorafgaand aan het besluit hadden de kerken immers laten weten tegen de zondagopenstelling van de winkels te zijn.
Breur: "Ik besef dat het besluit om winkels ruimte te geven voor incidentele zondagopenstelling bij veel christenen moeilijk is gevallen. De afgelopen jaren was de zondagdiscussie een splijtzwam tussen met name de kerkelijke gemeenschap en de rest van Veenendaal. Het heeft mijn waardering, nee, BEWONDERING, dat de kerk juist op deze beladen zondag de hand uitsteekt naar de rest van de samenleving."

Spanningsveld

Voor winkels is het niet altijd een gemakkelijke overweging om wel of niet open te gaan op zondag. Voor consumenten biedt de zondagopenstelling van winkels een extra mogelijkheid om je vrije dag mee te besteden; voor mensen die in een winkel werken kost het de vrije dag. Dat is ook de reden dat de SP zeer terughoudend is als het op de koopzondag aankomt.

"Wij zullen de winkel openen," geeft Ton den Ouden (Dok2) aan op de website van de Veenendaalse Krant, "maar niet van harte."
Den Ouden vreest dat klanten hun heil bij de concurrent gaan zoeken als hij het niet doet, maar voelt zich bezwaard tegenover zijn team.
"Van deze mensen pak je toch een aantal keer per jaar hun zondagsrust af, naast de feestdagenopening die we natuurlijk al hadden."

Het stoort de SP dat de voorstanders van een (wekelijkse) koopzondag te weinig oog hebben voor deze dillemma's. "De koopzondag wordt te vaak alleen maar als wondermiddel gezien," aldus Breur, "de nadelen worden weggelachen of taboe verklaard. Het risico op onzorgvuldige besluitvorming neemt daarmee toe. Doordat de SP juist het draagvlak onder de mensen die in een winkel werken - ondernemers en personeel - als leidraad neemt, komt er weer balans in de besluitvorming."

Evaluatie

De gemeenteraad evalueert de regeling 'zondagopenstelling winkels bij evenementen' in september volgend jaar. Afhankelijk van het succes van de regeling zal de SP dan pleiten voor uitbreiding, continuering of afschaffing.

Breur: "Met deze regeling hopen we de gulden middenweg te hebben gevonden. Als je ziet wat er in 't Dorp staat te gebeuren, lijkt die hoop vooralsnog terecht. We zullen de ontwikkelingen het komende jaar nauwlettend in de gaten houden."

Foto: Winkelstad Veenendaal / winkelstadveenendaal.nl

Reactie toevoegen

U bent hier