h

Nieuwbouw Juliahoeve

17 november 2016

Nieuwbouw Juliahoeve

Foto: SP Veenendaal

Er komt nieuwbouw op de plaats van de Juliahoeve. Welhaast alle fracties in de gemeenteraad gaven hun akkoord aan het beeldkwaliteitsplan, tijdens de vergadering van de raadscommissie van 15 november; afgelopen dinsdagavond.

Eerder was er nog politieke onenigheid over het oude, verlaten boerderijtje. De eigenaren wilden tot sloop overgaan, terwijl er nog een procedure gaande was die moest uitwijzen of de Hoeve een monumentenstatus zou krijgen.

Verschillende partijen, waaronder de SP, trokken hierover aan de bel. Er is immers al te veel van het Veense verleden afgebroken! Aanvankelijk wisten zij de Juliahoeve voor sloop te behoeden, maar later bleek sloop onvermijdelijk door de slechte bouwkundige staat.

Troostprijs

Foto: SP Veenendaal

De te realiseren nieuwbouw mag beschouwd worden als een acceptabele troostprijs. De bebouwing moet in dezelfde formatie gebouwd worden als de oude Juliahoeve, en passen in de omgeving.

Hopelijk blijft zo nog iets van het karakter van de Juliahoeve en het bos bewaard...

Reactie toevoegen

U bent hier