h

Niet bouwen voor leegstand

13 maart 2018

Niet bouwen voor leegstand

Foto: SP Veenendaal

Er moet een hoop gedaan worden aan de bedrijventerreinen, maar we moeten ze niet willen uitbreiden. SP-lijsttrekker Jan Breur nam gisteren (maandag 12 maart) op de verkiezingsbijeenkomst van de bedrijvenkring een pittige stelling in. De SP wil namelijk voor de bedrijventerreinen een omslag maken van kwantiteit naar kwaliteit. Verduurzaming is daar een een belangrijk onderdeel van.

De SP vreest dat het bijbouwen van bedrijfspanden - en dan met name kantoormeters - leidt tot leegstand. En dat kan niet de bedoeling zijn.
Overigens staat de SP niet alleen in dit standpunt. De Provincie heeft in oktober 2016 een kantorenstop afgekondigd, omdat de gemeenten geen zelfbeheersing hadden op dit vlak. Door de hele provincie Utrecht is een overschot aan kantoorpanden.

Ook wees Breur op de 'Strategische Visie 2040', die unaniem door de gemeenteraad is vastgesteld. Daarin is bepaald dat de gemeente zich meer gaat profileren op wonen en verblijven dan op werken. Het uitbreiden van bedrijventerreinen zou dat doorkruisen.
"Laten we daarom de bedrijventerreinen verbeteren," aldus Breur, "maar niet uitbreiden."

Duurzaamheid

Wat de SP betreft is er zeker op het gebied van duurzaamheid nog een goede slag te maken.
"In 2009 is er een motie van de SP overgenomen," vertelde Breur, "waardoor Groene Daken opgenomen werden in het beleid. Sindsdien is dat eigenlijk alleen maar toegepast op een gebouwtje op de gemeentewerf en ligt er wat sedum op het gemeentehuis. Het is hoog tijd dat we er nu eens serieus mee aan de slag gaan."

met elkaar

De SP staat een gevarieerd arbeidsaanbod, zodat er passend werk is voor iedereen. Daar gaan we de ondernemers hard bij nodig hebben. Ook spelen de ondernemers een cruciale rol in de verduurzamingsslag die Veenendaal energieneutraal moet maken in 2035.

Breur: "De SP werkt vanuit de kernwaarden Menselijke Waardigheid, Gelijkwaardigheid en Solidariteit. Van daaruit werken wij aan een bruisend Veenendaal, een cultureel actief Veenendaal, een zorgzaam Veenendaal, een ondernemend Veenendaal, een duurzaam Veenendaal. En daar hebben we iedereen bij nodig. Want met elkaar krijgen we het voor elkaar."

Foto: Stuif Entertainment / Twitter

Meer informatie:

Reactie toevoegen

U bent hier