h

Investeren in de samenleving

10 maart 2018

Investeren in de samenleving

Foto: AJ Breur

"Geld is een middel, geen doel op zich," sprak SP-lijsttrekker Jan Breur. "Dat moet je dus niet oneindig oppotten, maar vooral investeren in de samenleving." Op een verkiezingsavond van de SGP nam hij deel aan de gespreksronde over de 'Algemene Reserve', oftewel de gemeentespaarpot.

Breur noemde deze investeringen een verantwoordelijkheid van de gemeenteraad. Je moet altijd goed kijken wat er in het belang is van de gemeenschap - want dat is degene die je het geld heeft toevertrouwd.
Verschillende partijen maken verschillende afwegingen over waar het geld naartoe moet.

Hij maakte een vergelijking met de ontvangende partij, de SGP:
"De SGP heeft twee miljoen euro weggegeven aan de Provincie, voor de verbreding van de Rondweg Oost; de SP was hier tegen.
De SGP vindt dat er meer dan genoeg geld is afgeboekt om het stadsstrand deels te behouden; de SP vindt dat er wel wat meer geld had mogen worden uitgetrokken om het hele stadsstrand te behouden."

Breur bepleitte namens de SP tevens voor het ruimhartig toekennen van zorg, en het afschaffen van de eigen bijdrage in de WMO. Niet iedereen kan deze immers opbrengen, en de kosten zorgen voor zorgmijding. Terwijl iedereen de zorg moet krijgen die nodig is.

Op een vraag uit het publiek, over de kosten van de verlieslijdende parkeergarages, antwoordde hij:
"De parkeergarages blijven een molensteen om de nek van de begroting, en het verlies wordt verhaald op de samenleving. Dat heeft lang genoeg geduurd. U hoort de SP niet vaak pleiten voor privatisering, maar in dit geval zeggen we: verkoop het maar. Laat de commerciële exploitanten het maar doen."

Foto: AJ Breur

Aan het eind van de avond bedankte SGP-lijsttrekker Marco Verloop de gastsprekers van de andere partijen (waaronder dus Breur). "Het is fijn dat u op onze uitnodiging bent ingegaan, en fijn dat dit gewoon kan in Veenendaal. Dit stellen wij bijzonder op prijs. Bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen, over vier jaar, hopen wij een vergelijkbare avond te kunnen organiseren."
Wat de SP betreft is de dankbaarheid wederzijds. Het was een genoegen om mee te mogen doen op deze avond.

Dit was overigens niet het eerste 'optreden' van Jan Breur op het Ichtus.
Anderhalf jaar geleden nam hij het hier op tegen een drietal Tweede-Kamerleden (en de debatclub van de school) op een Symposium over onderwijs, dat georganiseerd werd in het kader van het zestigjarige jubileum van de school.

Meer informatie:

Reactie toevoegen

U bent hier