h

Rondweg Oost: gemeente voor het blok

12 oktober 2018

Rondweg Oost: gemeente voor het blok

Foto: Jan Breur

Probleempje.
De gemeente Veenendaal heeft in december 2 miljoen Euro ter beschikking gesteld voor de verbreding van de Rondweg Oost.
De provincie wil echter 8,5 miljoen zien. En wethouder Stroobosscher durft niet te zeggen dat het bij 2 miljoen - en geen cent meer -  blijft.

Dit heeft hij in een memo aan de gemeenteraad laten weten. Als Veenendaal op zijn strepen gaat staan, gaat de verdieping bij de Prins Clauslaan - of misschien zelfs de hele verbreding - niet door. Stroobosscher zegt 'in gesprek' te zijn en de zaak te willen 'onderzoeken'.

De SP heeft afgelopen maandag het memo besproken in de raadscommissie.
Fractievoorzitter Jan Breur zegt teleurgesteld te zijn in de zwakke opstelling van Stroobosscher. "We worden voor het blok gezet en de gemeente geeft heel makkelijk toe aan de eis van de provincie."

De SP respecteert het raadsbesluit dat in december is genomen, maar had destijds tegen het advies gestemd.
In de eerste plaats omdat de verbreding van de Rondweg Oost geen oplossing biedt voor de doorstroming maar vooral de leefbaarheid van de aangrenzende woonwijk aantast. De SP ziet veel meer in een opwaardering van de rotondes en versterking van fiets en openbaar vervoer in de wijk. Deze oplossing is niet alleen beter, maar ook stukken goedkoper.
In de tweede plaats omdat de Rondweg Oost een provinciale weg is - en dus een provinciale verantwoordelijkheid. De verbreding ervan zou dus volledig met provinciaal geld moeten worden betaald, en niet uit de zakken van de gemeente worden geklopt. De gemeente heeft immers al genoeg financiële problemen.

Een bijdrage van 2 miljoen Euro is, wat de SP betreft, dus bijzonder gul. Maar kennelijk niet gul genoeg voor Provinciale Staten.
Dit getuigt niet bepaald van respect.

Reactie toevoegen

U bent hier