h

Zorgkosten in de hand gehouden

15 november 2018

Zorgkosten in de hand gehouden

Foto: SP Veenendaal

Steun voor motie SP

Het College van Burgemeester en Wethouders zal zich niet langer verzetten tegen de invoering van het Abonnementstarief voor maatwerkvoorzieningen in de WMO. In plaats daarvan zal het zich inzetten om een hogere bijdrage van het Rijk te krijgen voor het vervullen van de zorgtaken.
Daartoe is het afgelopen maandag
(12 november) opgeroepen in een motie van de SP, die door een meerderheid van de gemeenteraad gesteund werd.

Als het Abonnementstarief van kracht is, betalen mensen die aangewezen zijn op maatwerkvoorzieningen geen losse bedragen meer per voorziening, maar één vast bedrag voor alles. Zoals het er nu uitziet, zal dat bedrag €17,50 per maand zijn.
De invoering van het Abonnementstarief helpt tegen de stapeling van de zorgkosten, waar veel mensen met een hulpvraag tegenaan lopen.

Al eerder, in 2016, had de Gemeenteraad per motie aan het College gevraagd om iets te doen aan de stapeling van de zorgkosten. Het College wilde dat niet. Sterker nog, toen de Rijksoverheid besloot om - met de invoering van de Abonnementstarieven - wèl wat aan de stapeling te gaan doen, ging het College daartegen in verzet.
Dat moest maar eens afgelopen zijn, vond de SP, en diende daarom bij de begroting een motie in. Deze werd gesteund door de ChristenUnie + de voltallige oppositie; in totaal goed voor een nipte meerderheid.

Foto: Baukje Hiemstra

Schoonmaakhulp

De schoonmaakhulp wordt het komende jaar niet duurder. De gemeenteraad was unaniem tegen de stijging van het tarief van €10,- naar €15,-. Ook zo worden de zorgkosten in de hand gehouden.

In juni was dat wel even anders. Toen was er nog geen meerderheid te vinden om de tariefstijging tegen te houden; de coalitiepartijen ChristenUnie, VVD, SGP en ProV wilden de stijging vooralsnog door laten gaan.
Een kantelpunt kwam in oktober, toen een viertal dappere Veenendalers gebruik maakte van de inspraakmogelijkheid, en de gemeenteraad duidelijk maakte dat de bodem was bereikt.
Het tegenhouden van de stijging is dan ook vooral hun succes.

Reactie toevoegen

U bent hier