h

Aan de slag met het Franse Gat!

26 september 2020

Aan de slag met het Franse Gat!

Foto: Cor van Londen

Gebiedsvisie vastgesteld

Lang hebben de bewoners moeten wachten op duidelijkheid. Bij een bijeenkomst, vorig jaar, georganiseerd door de SP, had Patrimonium duidelijkheid moeten geven - maar stond met lege handen. Terwijl de buurt echt wel een grondige opknapbeurt kan gebruiken.
Die duidelijkheid is er nu. Op donderdag 17 september stelde de Gemeenteraad de gebiedsvisie vast, waarin staat wat er met het Franse Gat gaat gebeuren...

Dát er iets in het Franse Gat moet gebeuren - daarover bestaat geen misverstand.
Bewoners vinden hun buurt fijn, maar het onderhoud aan de woningen laat veel te wensen over. De huizen worden ook wel 'doorwaaiwoningen' genoemd.
Over de toestand van de wijk heeft de SP verschillende enquêtes en bewonersavonden gehouden. Ook is er een buurtcommitee, KaBeCo, opgestaan, die een snelle aanpak van de wijk bepleitte.

Foto: Cor van Londen

De gebiedsvisie is tot stand gekomen met Patrionium Woonservice en geeft het ruimtelijke kader voor de toekomstige ontwikkelingen in deze wijk voor de komende 20 jaar. De 'doorwaaiwoningen' worden de komende jaren planmatig aangepakt, en de wijk krijgt een facelift – met respect voor het historische karakter. Op de website fransegatvernieuwt.nl is nadere informatie over de opknap van de wijk te vinden; onder andere welk deel wanneer aan de beurt is.

Wijzigingsvoorstellen

De plannen zien er in principe prima uit, maar er is nog ruimte voor verbetering. Zo gaat het totaal aantal woningen omhoog, maar blijft het aantal betaalbare woningen gelijk. Procentueel een afname, dus. De SP wil dat het percentage minimaal gelijk blijft en heeft daar een voorstel voor ingediend.
Het voorstel kreeg steun van Denk, PvdA, GroenLinks en D66 - niet genoeg voor een meerderheid.

D66 diende een voorstel in, om aan de ambitie vast te houden om in 2035 energieneutraal te zijn. Dit is in de Gebiedsvisie een beetje op de achtergrond geraakt. De SP steunde dit voorstel, maar ook hier was geen meerderheid voor in de gemeenteraad.

Foto: SP Veenendaal


Zie ook:

Reactie toevoegen

U bent hier