h

May the Force be with you

20 september 2023

May the Force be with you

Foto: AJ Breur

Jan neemt afscheid van de Gemeenteraad

In maart 2006 verruilde Jan Breur de Jongerenraad voor de Gemeenteraad. Zeventien en een half jaar later neemt hij afscheid. In de gemeenteraadsvergadering van donderdag 14 september jongstleden klonk daarom een bepaald zinnetje bijzonder vaak:

May the Force be with you...

Bij de Provinciale Statenverkiezingen van dit jaar is de SP in de provincie Utrecht één zetel toegekend. Deze wordt gevuld door Jan Breur, die veel meerwaarde ziet in de combinatie Statenlid/Gemeenteraadslid. Maar, als je in beide gremia slechts één zetel hebt - en dat ook nog moet combineren met gezin en een baan - wordt de workload wel erg hoog.
En dus moest er een moeilijke stap gezet worden: vertrek uit de Gemeenteraad.

Jan was de eerste SP'er die in de Gemeenteraad van Veenendaal een zetel bezette. Op het moment van zijn afscheid was hij het langst zittende raadslid; ook wel raadsnestor genoemd.
Bij zijn afscheid ontving hij de Raadspenning.

Toespraken

Foto: AJ Breur

Burgemeester Kats ging in zijn toespraak in vogelvlucht door Jan's politieke inzet door de jaren heen: "Zorg en ondersteuning, meer sociale huurwoningen, opkomen voor minima, evenementen op zondag, het is maar een greep uit de onderwerpen waar je je voor hebt ingezet."
Ook stond hij stil bij Jan's politieke slotstuk: een initiatiefvoorstel om het referendum mogelijk te maken in Veenendaal. Een voorstel dat geen steun had gevonden bij de andere partijen.
"Misschien niet zo ontvangen als je had gehoopt, maar je hebt in ieder geval het gesprek op gang gebracht."
Die constatering is voor Jan bijzonder waardevol. Want zo verloopt het maar wat vaak met voorstellen van de SP - en de credits worden niet altijd gegeven.

Foto: AJ Breur

In Jan zijn eigen speech was de rode draad dat hij eigenlijk niet wist wat hij moest zeggen na zo'n lange tijd. Hij stipte desalniettemin van alles aan.
En hoewel hij het onmogelijk achtte om iedereen te danken, maar noemde in het bijzonder wel zijn vrouw Barbara, zijn kinderen Tobias en Isabel, en zijn ouders. Een bijzonder bedankje ging uit naar Gert Worst en Fatima Bichbich, die in 2006 allebei afzagen van het lijsttrekkersschap en daarmee Jan's politieke avontuur mogelijk hadden gemaakt.
"Weggaan is een beetje sterven. En dat is ook zo," zei hij. "En dus laat ik een plek achter, die mij gevormd heeft. Ik kwam binnen als een thuiswonende student, ik vertrek als huiseigenaar met een eigen gezin."

Foto: AJ Breur

Jan's opvolger Sietse van der Bij stond in zijn maiden speech ook stil bij het vertrek van Jan. Sietse betoonde veel respect voor zijn voorganger:
"Het grootste gedeelte van zijn tijd in de raad was hij enig raadslid. Vanaf dag één stond hij aan. Waar je in een grotere fractie er vanuit de achtergrond in kan groeien, moet je als eenpersoonsfractie direct aan de bak. Jan heeft dit uitstekend gedaan." 

Einde?

Hoewel een comeback natuurlijk nooit is uitgesloten, kwam daarmee een einde aan Jan's tijd in de raadszaal. Jan nam afscheid temidden van raadsleden, familie en vrienden. Ook oud-raadsleden Roelof Bisschop (SGP), Dick Roodbeen (ChristenUnie) en Fatima Bichbich (SP) waren naar het gemeentehuis gekomen om Jan geluk te wensen.

Foto: AJ Breur

De "religieneutrale zegenwens" die Jan uit Star Wars had overgenomen, "may the Force be with you", viel deze avond vaak.

Sietse had hem natuurlijk al gebruikt in zijn dankwoord  aan Jan op de Gemeentepagina:
"We gaan Jan missen in de Veense raadzaal, maar zijn enorm blij en trots dat hij in de provincie zijn goede werk als fractievoorzitter voort mag zetten. En Jan, zoals jij graag afsluit: May the force be with you!"

Burgemeester Kats sloot zijn toespraak ermee af:
"Jan, veel succes gewenst met je werk in de Utrechtse Staten. We hopen natuurlijk dat je het Veenendaalse belang daar voor het voetlicht blijft brengen. Zowel in je werk als privé wens ik je veel geluk toe. En om geheel in jouw eigen Star Wars-termen af te sluiten: May the force be with you."

En natuurlijk deed Jan dat zelf ook:
"In deze zaal heb ik successen en verlies gekend. Ik heb aan main character syndrome geleden, en ik heb discussies in stilte en verveling uitgezeten. Ik heb met bravoure aan de interruptiemicrofoon gestaan, en doodsangsten uitgestaan als de heer Both daar stond. In deze zaal heb ik gevierd en gerouwd. Ik heb wrok losgelaten en gekoesterd.
Ik heb vreugde, verdriet, frustratie en woede ervaren.

The record shows
I took the blows
And did it my way.

May the Force be with you."

Foto: SP Veenendaal

En zo eindigde, na meer dan 17 jaar, het 'Tijdperk Breur' van SP Veenendaal. Geen vaarwel, maar een hoopvol tot ziens. En...

May the Force be with you!

Wordt vervolgd (?)

Zie ook:

Nieuwsberichten
Blogs
In de media

Reactie toevoegen

U bent hier