h

Fractie

20 december 2017

Werken aan reïntegratie

Regelmatig krijgt de SP reacties van mensen die in een reïntegratietraject zitten. Zij worden soms onderworpen aan onzinnige opdrachtjes, of vinden geen bereidheid bij de gemeente om ze ECHT vooruit te helpen in hun zoektocht naar werk. Het lijkt soms of de gemeente het 'dresseren' van deze mensen belangrijker vindt dan hen te ondersteunen.

Lees verder
6 december 2017

Heerlijk (druk) avondje...

Foto: Cor van Londen

In verband met Sinterklaas vond ons fractieoverleg eens niet op dinsdag, maar op maandag plaats. Zodoende kon iedereen op 5 december gewoon pakjesavond vieren, of (in mijn geval) een Zweedse kast in zijn nieuwe huis bouwen.
En dus heb ik afgelopen maandagavond op de fractiekamer in het gemeentehuis doorgebracht - waar mij een heerlijk druk avondje wachtte...

Lees verder
2 december 2017

Quinty (het interview...)

Foto: SP Veenendaal

Eén van de leukere dingen aan het raadslidmaatschap is, dat je met enige regelmaat wordt benaderd door scholieren en studenten voor een interview in het kader van een schoolopdracht. Gisteren sprak ik bijvoorbeeld met Quinty. Zij studeert bestuurskunde/overheidsmanagement aan de Avans Hogeschool.

Lees verder
22 november 2017

Betaalbaar wonen: een must!

Foto: Baukje Hiemstra

Voor veel mensen is het herkenbaar. Lang moeten wachten en zoeken naar een woning, en uiteindelijk genoegen nemen met iets dat eigenlijk te klein en/of te duur is. Woningen in het goedkope en betaalbare segment zijn erg moeilijk te krijgen, en het College heeft er ook nog eens de rem op gezet.

Lees verder
25 oktober 2017

Stadsstrand: Dank voor uw steun!

Foto: Cor van Londen

In de zomermaanden zijn er bijna 11.000 handtekeningen opgehaald voor het behoud van het volledige stadsstrand. Deze massale steun bleef in de gemeenteraad uit. Van de 32 aanwezige raadsleden stemden er maarliefst 30 tegen een motie om het geld bijeen te leggen om het stadsstand te behouden.

Lees verder
17 oktober 2017

Kennismaking met Piet Zoon

Foto: SP Veenendaal

Door het vertrek van Wouter Kolff naar Dordrecht heeft Veenendaal nu een waarnemend burgemeester: Piet Zoon. Zoon is druk bezig kennis te maken met Veenendaal, en nodigde mij uit voor een gesprek.

Lees verder
27 september 2017

Stadsstrand: een waardevolle plek.

Gedurende de zomer hebben verschillende inwoners, ondernemers en de SP zich ingezet voor de actie 'Red Ons Stadsstrand'. Dit, omdat de gemeenteraad een groot deel van het stadsstrand wil opofferen om er een gebouw neer te zetten. Bijna elfduizend mensen hebben een handtekening gezet om te laten weten dat zij het hele stadsstrand willen behouden.

Lees verder
2 augustus 2017

Schriftelijke Vragen

Betreft: Brief C.O.C.: “Na Regenboogvlag meer actie”

 Geacht College,

Zoals ik al aangaf in de raadsvergadering van 22 juni, heeft mijn fractie enkele vragen over het ingekomen stuk dat toen onder B6 op de agenda van de vergadering stond. Het betreft een brief van het C.O.C., waarin de gemeente werd opgeroepen om ook dit jaar aandacht te geven aan coming out day.

Lees verder
4 juli 2017

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2017

Quod autem antiquatur, et caseum in frusta comminuti. Sentinis, ubi sunt?*

Voorzitter,

Hoewel het college bonuspunten zou scoren door deze vraag te beantwoorden, is het vooral een stukje ijdelheid mijnerzijds om hem te stellen. En dan niet zozeer ijdelheid over mijn vaardigheid in het Latijn, maar vooral over mijn mijn vaardigheid op Google Translate.
Als ik zou beweren dat ik goed in Latijn zou zijn, zou men zich met recht kunnen afvragen of ik niet alle contact met de realiteit verloren was.

Zoals men zich dat ook zou kunnen afvragen over een wethoudersploeg, die in haar geheel aftreedt – om na een maand afwezigheid terug te keren. Met dezelfde afspraken, en op één persoon na, dezelfde vijf gezichten.
En, in het kielzog daarvan, een gemeenteraad die – wetende dat er in die periode niets te onderhandelen valt – toch een waslijst aan onderwerpen in de ijskast zet, die bijna of zelfs geheel bespreekklaar waren.

Lees verder
28 juni 2017

Schouders eronder

Het afgelopen jaar vond er een merkwaardige wisseltruc plaats in het bestuur van onze gemeente. De wethouders namen ontslag – om na een vakantie van een maand weer opnieuw te beginnen als wethouder! Slechts één gezicht in het team was veranderd – en voor de rest ging alles op de oude voet verder.

Ondertussen had de gemeenteraad wel tal van onderwerpen op de lange baan geschoven. En, weliswaar om hele andere redenen, is het verantwoordingsdebat over het afgelopen jaar ook uitgesteld. 'Uitstel' lijkt het thema van het politieke seizoen 2016-2017 te zijn.

Alles goed en wel, maar er moet nog een hoop werk verzet worden. Niet langer uitstellen, maar de schouders eronder.

Lees verder

Pagina's

U bent hier