h

Fractie

25 januari 2017

Evaluatie Koopzondag

Het heeft even geduurd, maar het gaat toch gebeuren. In februari stelt de gemeenteraad de evaluatiecriteria voor de koopzondagen vast. Op basis wat er uit de evaluatie komt, kan er een definitief besluit over de toekomst ervan worden genomen.

Lees verder
12 januari 2017

Op Gilbert!

Foto: SP Veenendaal

We zijn het nieuwe jaar goed begonnen! Op het eerste fractieoverleg hebben we de Schriftelijke Vragen rond het Pionierskwartier besproken, we hebben het gehad over de grenscorrectie met Rhenen, over de agenda van de raadscommissie (waarom staat de evaluatie van de koopzondag nog niet ingepland?) - en tal van andere onderwerpen passeerden de revue.

Lees verder
11 januari 2017

Schriftelijke Vragen

Losse eindjes pionierskwartier
Geacht College,

Vorig jaar heeft de gemeenteraad ingestemd met het bestemmingsplan Pionierskwartier, Fase 1. De fractie van de SP stemde tegen, in verband met het gebrek aan sociale woningbouw, en het gevoel van de Participatiecommissie onvoldoende gekend te zijn in deze plannen. Dit laatste maakten omwonenden kort daarna ook duidelijk door het ophangen van spandoeken. Bij de stemverklaring gaf de SP aan nog terug te komen op het gevolgde inspraaktraject.

Lees verder
21 december 2016

Evaluatie koopzondag; uw mening telt

Na de val van het College heeft de Gemeenteraad besloten om een aantal onderwerpen uit te stellen. Waaronder de evaluatiecriteria voor de koopzondag. Dit heeft tot gevolg, dat de koopzondagen van 2016 niet in de evaluatie worden meegenomen.

Lees verder
9 december 2016

Welkom, Dick!

Foto: Jan Breur

Vanwege een begrafenis heb ik het vorige fractie-overleg moeten missen. En daarmee het bezoek van het WMO-forum, en... het debuut van Dick in het fractie-team. Deze week heb ik de 'schade' enigszins kunnen inhalen, voor wat betreft de nadere kennismaking met Dick.

Lees verder
22 november 2016

Zet de zaag in de eigen bijdrage

Foto: SP

De SP wil de eigen bijdrage in de WMO afschaffen. Zolang daar geen meerderheid voor te vinden is in de gemeenteraad, draagt de SP graag bij aan voorstellen om de eigen bijdrage zo ver terug te dringen als maar mogelijk is.

Lees verder
26 oktober 2016

Woonbeleid

Foto: SP Veenendaal

De hoeveelheid goedkopere woningen. De verdeling van woningtypen door een buurt. De aanpak van "scheefwonen". Voorzieningen in een wijk. Levensloopbestendig wonen. Wooncarrières. Duurzaamheid. Kindvriendelijke buurten. Woonkwaliteit.

Lees verder
10 oktober 2016

Beheerplan...

Donderdag 6 oktober jl. vond er in het gemeentehuis weer een ‘beeldvormende avond’ plaats. Dergelijke avonden zijn er vooral voor raadsleden en schaduwraadsleden, maar ook andere belangstellenden zijn er welkom. Eén van de onderwerpen die avond was het concept beheerplan 2017-2020 van de gemeente, waaraan momenteel samen met een adviesbureau gewerkt wordt.

Lees verder
21 september 2016

Stop de Eigen Bijdrage

Het leven is al duur genoeg. Zeker als er wat schort aan je gezondheid. Als je inkomen dan ook nog eens achteruit gaat, zijn extra kosten wel het laatste waar je op zit te wachten.

Lees verder
3 juli 2016

Overal waar onrecht is...

Het is een onrustig tijdsgewricht. Vluchtelingencrisis, Brexit, aanslagen in Parijs, Brussel, en Orlando. De economische crisis is echt nog niet voorbij, en veel winkelgebieden kennen veel leegstand. Ook in Veenendaal staan nog veel winkels leeg. Niemand weet waar dit alles naartoe leidt.

Lees verder

Pagina's

U bent hier