h

Overdenkingen

24 maart 2016

Overdenking 2016

opoffering

Ooit had ik besloten dat mijn tiende Overdenking mijn laatste zou zijn. En dat hierin de kruisdood van Jezus centraal zou staan. Dat moment is nu aangekomen.

Lees verder
2 april 2015

Overdenking 2015

Foto: Gerard Bosman

Tijdens de campagne voor de Provinciale Staten nam ik deel aan een debat in 'de Kandelaar' te Amersfoort. Een debat, georganiseerd voor en door mensen met een 'verstandelijke beperking'. Hier werd ik er op gewezen dat zij eigenlijk van die term afwilden, want - zo stelden ze terecht - IEDER mens heeft een beperking...

Lees verder
18 april 2014

Overdenking 2014

Afgelopen december overleed Nelson Mandela. Hij wordt alom geprezen voor zijn inzet voor verzoening tussen de blanke en zwarte bevolking van Zuid-Afrika, maar zijn aanvankelijke strijd draaide om de emancipatie van de zwarte bevolking.

In Nederland was de SP, toen nog slechts een 'federatie van lokale afdelingen', zonder landelijke vertegenwoordiging in het parlement, een van de eerste partijen die zich solidair verklaarde met de emancipatiestrijd van Mandela en zijn volk. Conservatieve groeperingen - waaronder veel christelijke gemeenschappen - bleven achter; zij steunden lange tijd het heersende apartheidsregime.

Lees verder
31 maart 2013

Overdenking 2013

...
Of je Christen, Zen-Boeddhist bent,
Islamiet of Jood;
er is leven,
er is leven na de dood

Lees verder
2 april 2012

Overdenking 2012

Op het moment van schrijven, ligt de vakbond (in casu FNV) op haar gat. SP-leider Emile Roemer spreekt schande van de interne impasse die de vakbond; juist als er onmenselijke bezuinigingen voor de deur staan laat de grootste vakbond het afweten.

Lees verder
20 april 2011

overdenking 2011

Mensen, noem elkaar geen mietje
Eenmaal zing je allemaal,
Allemaal het ouwe liedje:
't Is de schuld van 't kapitaal

Lees verder
2 april 2010

overdenking 2010

Soms loopt de actualiteit mooi samen met je plannen. Was je van plan om de paasoverdenking van 2010 te laten gaan over 'oordelen', dan is daar plotseling van alles over te doen. De Rooms-Katholieke kerk, toch wel een van de oudste stromingen in het hedendaagse christendom heeft de laatste tijd van oordelen een meer dan actueel thema gemaakt.

Lees verder
10 april 2009

Overdenking 2009

En daar is het paasweekeinde weer. Tijd voor mijn jaarlijkse overdenking, waarbij ik bijbelteksten door een socialistische bril bekijk, of zo u wilt: een bijbelse benadering op het socialisme hanteer. Dit jaar krijgt de overdenking extra lading, omdat ik tijdens de paaswake - a.s. zaterdagavond - zelf belijdenis doe. Mijn socialisme en mijn christelijke opvattingen zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden.

Lees verder
21 maart 2008

Overdenking 2008

Vorig jaar schreef ik voor de pasen een overdenking, waarin ik aantoonde dat Christendom en Socialisme elkaar niet uitsluiten. In tegendeel: in essentie zijn ze haast gelijk. In het evangelie van Mattheus (25:41-46) vertelt Jezus waar een mens op wordt afgerekend aan het einde der tijden: "Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan." De belangrijkste wijze om God te dienen, is door belangenloze medemenselijkheid. En dat is ook de essentiele pilaar waarop het Socialisme rust.

Lees verder
5 april 2007

Overdenking

"Een goed Christen is per definitie socialist" is een behoorlijk boude uitspraak van Huub Oosterhuis, maar hij snijdt wel hout. Christendom en socialisme zijn niet één op één aan elkaar verbonden, maar de tijd dat religie opium van het volk was ligt ver achter ons. Er is niet veel verbeelding voor nodig om Jezus van Nazareth te beschouwen als een 'socialist avant la lettre'.

Lees verder

U bent hier