h

Iedereen doet mee?

14 juli 2019

Iedereen doet mee?

Foto: SP Veenendaal

Kadernotabehandeling 2019

Afgelopen maandag en dinsdag zat ik op de publieke tribune van ons gemeentehuis. De kadernota werd besproken. "Het hoogtepunt van de democratie!", noemde de burgemeester deze bijeenkomsten. Zelf heb ik zo mijn twijfels daarover. Alles leek immers al bekokstoofd en in kannen en kruiken.
Maar goed, alle elf partijen mochten hun zegje doen over hoe zij de toekomst van Veenendaal zagen, waarover zij zich zorgen maakten en welke oplossingen zij hiervoor hadden. Dit alles, neem ik aan, in het licht van het raadsprogramma met de titel: "Iedereen doet mee!"

Een van de grootste zorgen voor de SP is het financiële tekort op het sociale domein. De vele mensen die wij gesproken hebben gaven aan, dat zij - als gebruikers van de WMO - zich helemaal leeg geknepen voelen. Verdere bezuinigingen zullen dan ook leiden tot schulden en tot sociaal isolement. Deze noodkreten waren een paar weken terug ook al ten gehore gebracht in de raadzaal

Je zou zeggen dat onze volksvertegenwoordigers met zo’n titel voor hun raadsprogramma alle middelen uit de kast zouden halen om te zorgen dat mensen in de WMO niet verder gekort gaan worden op de ondersteuning. Zodat ook zij mee kunnen doen. Maar niks is minder waar. De meerderheid van de raad stemde tegen de motie om het geld, dat hiervoor nodig is, ook uit andere potjes dan die van het sociaal domein te halen. Het genomen besluit betekent hoe dan ook voor de gebruikers, dat zij (kwalitatief) minder ondersteuning zullen krijgen en/of daar meer voor moeten betalen.
In dezelfde vergadering durfde een wethouder wel te zeggen, dat het bedrag van vijf miljoen euro dat nodig is voor het oppimpen van het stadspark, vast wel ergens vandaan zal komen. Wel mogelijkheden zien voor het vinden van geld voor het stadspark en niet voor de gebruikers van de WMO. Hoe erg heb je dan je best gedaan!

In dit kader van uitsluiting van mensen met een hulpvraag vind ik de wens van een aantal partijen om de inwoners te activeren bij de politiek dan ook ongerijmd. Er is een motie ingediend om lesjes democratie te geven aan volwassenen en aan kinderen. We krijgen zelfs een kinderburgemeester; deze is daags na de Kadernotabehandeling gekozen. Op zich zeker geen slecht idee, maar ik zou zeggen: doe dan ook een senioren-burgemeester en een WMO-gebruikersburgemeester. En weet u er nog één?
Hoe zinvol is het eigenlijk om mensen meer te betrekken bij de politiek. Als je in het dorp je oren te luisteren legt, weet je dat de mensen genoeg betrokken zijn. Zij ervaren alleen dat de politiek niet betrokken is bij hen!

"Iedereen doet mee," heb ik afgelopen jaar wethouder Lochtenberg meermaals horen zeggen. Maar zijn partij had wel de euvele moed om het tekort aan sociale huurwoningen te wijten aan statushouders, die naar verwachting dit jaar 17 van de 700 vrijkomende woningen aangeboden zullen krijgen. Met een wachtlijst van twee jaar zijn die zeventien minder aanvragen echt geen oplossing! Meer sociale woningbouw is hiervoor de remedie, maar dat moet er volgens de VVD niet bij want dan word je nooit het 'Wassenaar aan de Grift'. De 'briljante' oplossing van VVD-raadslid Schoeman is de statushouders maar even in een soort gettoachtige containerwoningen te plaatsen. Hoezo integreren?

'Recht en Trouw' was het motto van de Christen Unie.
Bij dat recht zijn bij de CU vooral de centen belangrijk en het openbaar groen op bedrijventerreinen, maar niet het welzijn van de zwakkeren.
En bij trouw, daar liet de CU wethouder Stroobosscher wel een steekje vallen. Vorig jaar bezwoer hij nog dat bij het toekomstige stadsstrand hekken bij onze stadsgracht geplaatst zouden worden. Dit vanwege de veiligheid. Immers het stadsstrand zou in de toekomst direct naast deze gracht komen te liggen. Afgelopen week hoorde ik hem zeggen dat er twee mooie trappetjes naar de gracht wordt aangelegd, zodat de mensen hun benen in het water kunnen laten bungelen. Dit vanwege de vrees voor hittestress.

Volgens mij valt dat in het centrum wel mee. Daar is de hoogbouw zo dicht op elkaar gezet dat de zon nauwelijks grip heeft op de straten. En wat mij betreft: ik kies voor een zonnige toekomst. Dat scheelt de WMO-ers in de energiekosten en ook een hoop stress. Immers, voor niets gaat de zon op.


Foto: SP Veenendaal

Algemene Beschouwingen

Wijzigingsvoorstellen

Moties

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier