h

Het geringste voor de geringsten!

28 januari 2020

Het geringste voor de geringsten!

Donderdag 23 januari was er de maandelijkse gemeenteraadsvergadering.
Het enige agendapunt was het sociaal domein. Een spannend onderwerp, vooral omdat in het sociaal domein forse tekorten zijn ontstaan. Met dank aan dhr. Rutte en consorten.

De rijksoverheid heeft een paar jaar geleden de WMO bij de gemeenten gelegd en daarbij forse bezuinigingen uitgevoerd. Hierdoor zijn tekorten ontstaan in het sociaal domein.
En komt nu dus de proef op de som voor het raadsprogramma: Kan iedereen nog meedoen?

In het raadsprogramma was twee jaar geleden onder meer vastgesteld dat ieder domein zijn eigen sores moet oplossen. Dus,nu er  een tekort is in het sociaal domein, moet daar de kaasschaaf maar weer overheen. En hoe stelt het college die kaasschaaf dan voor?
Door zogenaamd maatwerk te leveren. Als ik als Veenendaler hulp nodig heb, moet ik zelf maar eventjes mijn hulpvraag formuleren en aangeven wat ik precies nodig heb aan zorg en ondersteuning. Dan zal de gemeente wel uitzoeken of daar wel een regeling voor is. Doordat ik via mijn werk veel mensen ontmoet die met de WMO te maken hebben, weet ik dat heel veel mensen niet weten welke regelingen er voor hen zijn. Als je dat niet weet, kan je daar ook niet aanspraak op maken. En als je geen aanspraak maakt, scheelt dat weer in de kosten. Handig, zulk maatwerk!
Maatwerk is zeker niet de oplossing. Het CDA was bij monde van dhr. Enzlin het hiermee eens. Uit landelijke rapporten blijkt zelfs dat maatwerk duurder is dan een algemene oplossing. Er moet veel meer gerekend en gecontroleerd worden.

Ook wil de gemeente de eigen bijdrage verhogen en de eenmalige toeslag per jaar van € 200,00 voor chronisch zieken en gehandicapten stop zetten.
Als SP vinden we dit moeilijk te verkroppen. Als iedereen mee mag doen, moet iedereen ook de middelen krijgen om mee te doen. De mate van beschaving kenmerkt zich door de manier waarop men met de zwakkeren omgaat. En zoals het college het voorstelt, lijkt dat nergens naar.
Onze Jan Breur deed in zijn bijdrage  helaas tevergeefs een beroep op de christelijke partijen in de hoop dat zij ruimhartiger zouden worden. Hij citeerde uit Mattheus: "Wat je voor de geringste van mijn broeders doet, doe je voor mij." En vroeg aan de raad wat wij daadwerkelijk voor de minste van onze broeders doen.

Dhr Koerts van de Christen Unie vroeg naar aanleiding van deze bijdrage of die tekst niet voor ieder mens individueel bedoeld was. En wat deze tekst met gemeentebeleid te maken had. Het antwoord van Jan was dat solidariteit georganiseerd moet worden door de overheid en dat dat voor mensen geen beletsel is om als individu ook naar de zwakkere om te kijken.
"Praatjes vullen geen gaatjes, meneer Koerts," was mijn gedachte. Waarom bent u niet persoonlijk bij Ria langs geweest om haar te helpen. U kent haar!
Zij heeft onlangs haar situatie in de raadscommissie  uitgelegd. En Ria woont nog geen honderd meter bij u vandaan. Zij is een nabije en bekende naaste!

En natuurlijk (zoals een jonge SGP-er mij eens toevertrouwde, "de SGP is de christelijke VVD"), viel er van de SGP echt niets te verwachten.
Zowel de VVD als de SGP hebben een neoliberaal ideaal voor ogen, waarin de markt heilig is. En wie niet mee kan komen, heeft dat aan zichzelf te wijten.

Dan houden we als coalitiepartij ProVeenendaal over, ooit voortgekomen uit de PvdA. Daar mag je nog een beetje een sociaal hart verwachten. Maar ook ProVeenendaal houdt vol aan de voorgestelde bezuinigingen in het sociaal domein.

Het was een tamme vergadering. En ik denk dat het komt omdat de uitslag van tevoren wel bekend was. De coalitiepartijen en dus de meerderheid volgden gedwee het collegevoorstel en de oppositiepartijen wilden ruimhartiger beleid voor de zwakkeren in Veenendaal.
Kennelijk maakt de gemeenteraad zich niet druk om een samenleving waarin iedereen kan mee doen. En heeft zij het geringste over voor de geringsten!

Met een kil hart ben ik naar huis gegaan.
Een ervaring rijker, een illusie armer.


Foto: SP Veenendaal

Foto: SP Veenendaal

Zie ook:

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier