h

Woonbeleid/bewonersavond Franse Gat

6 november 2016

Woonbeleid/bewonersavond Franse Gat

Foto: Jan Breur

Afgelopen week zijn we druk in de weer geweest met het bezorgen van enquetes en uitnodigingen in de WC Beeremanstraat, Colijnstraat en Klaas Katerstraat. Zou het vrijdag eerst een debatavond worden, door de val van het voltallige College werd het programma omgegooid tot een bewonersavond. Het was wel op dezelfde avond; vrijdag 4 november j.l.

Plaats van het gebeuren was de lokatie Plein Zuid, waar we al bij binnenkomst de koffie roken, en voorzien werden van de broodnodige koffie en thee.

Foto: Cor van Londen

De tafels en stoelen werden gezellig klaargezet door de hulptroepen, de tafels voorzien van het Glossy Magazine over het Nationaal Zorgfonds en flyers van ROOD*. Op het scherm werd de bekende diavoorstelling over het Nationaal Zorgfonds getoond, met het verhaal achter de start van het Fonds, met 4ä 5 man, het is nu inmiddels uitgegroeid tot……Ja u leest het goed, de 200.000 ste steunbetuiging is binnen! Maar we zijn er nog lang niet! Maar daar over later.

Foto: Jan Breur

Het was een warm welkom voor zo’n 25 bewoners , na een korte inleiding door onze voorzitter gingen we van start met hoe het Landelijk woonbeleid in elkaar steekt, dat werd met een tekst op het scherm ondersteund voor onze spreker Ary Jan Breur.We kregen een korte reis door verleden en heden, naar het hoe en waarom van de woningcoöperaties. Helaas; helemaal bovenaan staat minister Blok van Volkshuisvesting, die het niet allemaal helemaal goed op een rijtje heeft staan, te ver afstaat van de mensen die de woningen moeten huren.

Foto: Cor van Londen

Om verder over te gaan hoe het er hier in Veenendaal aan toegaat,werd het woord gegeven aan ons Schaduwraadslid Sietse van der Bij. Hij vertelde dat de gemeente Veenendaal niet van sociale woningbouw houdt. In plaats van een minimum hanteert de gemeente een maximum hoeveelheid sociale woningbouw: meer dan 30% mag niet. In verreweg de meeste nieuwbouwprojecten komt helemaal geen sociale woningbouw voor!

Foto: Jan Breur

Nadat deze woorden geland waren, werd er nog een keer koffie/thee geserveerd, en werd er uitgelegd wat er na de pauze verwacht werd van de bewoners.

Foto: Cor van Londen

Dat was leuk: er werd in drie groepen gepraat, geschreven gelachen om wat er goed gaat, wat beter kan en wat er helemaal fout gaat. Na hier een poosje mee bezig geweest te zijn, werden deze op en aanmerkingen besproken, werd er tegengas gegeven door bewoners en de sprekers, voorstellen gedaan hoe we dit op konden lossen, en ja, gelukkig stonden er bewoners op die met hulp van een aanspreekpunt bij de SP actieviteiten wilden ondernemen om dit weer samen met de buurt aan te pakken.

Foto: Cor van Londen

Als laatste kwam dan toch weer het Nationaal Zorgfonds ter sprake. Hoe dit met een kleine club mensen van start gegaan is, dit als een olievlek zich verspreid heeft, waardoor er nu al weer 200.000 steunbetuigingen zijn. Om deze olievlek weer tot een zee/oceaan te laten groeien, kregen de aanwezige gasten allemaal de grote folder mee, waar het doel helemaal omschreven staat. Zo kan de SP Veenendaal weer nieuwe straten en wijken benaderen,tot het ook hier weer opgepakt wordt, het is een echt perpetuüm mobile.

Foto: SP Veenendaal
Foto: SP Veenendaal

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier