h

Blog

23 april 2008

Andere Overheid

Lees hier de speech die ik vanavond houd over de 'Andere Overheid'

Lees verder
21 april 2008

Helft docenten op islamitische scholen geen moslim

UTRECHT - Van de leerkrachten op islamitische basisscholen is tenminste de helft niet-moslim. Het aantal niet-islamitische leerkrachten daalt wel, omdat steeds meer moslims naar de pabo gaan. Dat blijkt uit een onderzoek van deze krant.

Lees verder
18 april 2008

Arme geeft meer weg dan rijke

AMSTERDAM - Arme mensen zijn relatief vrijgeviger dan rijke mensen. Goede doelen doen er daarom verstandig aan inzicht te geven in hoe weinig rijke mensen eigenlijk geven. Dat concludeert Pamala Wiepking in een sociologische studie naar geefgedrag, waarop ze maandag promoveert aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Lees verder
14 april 2008

Christenjongeren zijn bang voor 'al die moslims'

Noot vooraf: het leeuwendeel van de meningen die in dit artikel geuit worden, komen niet overeen met die van de SP. Het stuk is geplaatstter discussie, waarbij de centrale vraag wat ons betreft moet zijn: wat kunnen we doen om de angst die deze jongeren hebben voor een bepaalde bevolkingsgroep weg tenemen?

Lees verder
11 april 2008

hier niet bouwen

De gemeente Veenendaal wil onderzoeken of er woningbouw geplaatst kan worden in het gebied tussen Veenendaal en Achterberg. Dit is een uniek natuurgebied dat het Binnenveld met de Heuvelrug verbindt. Eerder onderzoek heeft al uitgewezen dat bouwen hier landschapsschade veroorzaakt. Desalniettemin heeft een raadsmeerderheid van PvdA, VVD, CDA, SGP en Lokaal Veenendaal aangegeven dat verder onderzoek wenselijk is. DIT ONDERZOEK IS ECHTER NIET NODIG als je uberhaupt wil dat dit unieke gebied behouden blijft en dat er in dit gebied dus niet gebouwd mag worden.

Lees verder
11 april 2008

ANALYSE: CHINA

Het zal niemand ontgaan zijn dat de Olympische Spelen dit jaar gehouden zullen worden in China. Voor de Chinese regering een PR-stunt van jewelste - voor haar tegenstanders evenzeer. Nog nooit is er zoveel aandacht geweest voor het gebrek aan mensenrechten en voor de onderdrukking van Tibet.

Lees verder
31 maart 2008

Partijtje

"De film die jullie zonet hebben gezien heet Fitna 2!" Grapte afdelingsvoorzitter Gert Worst na vertoning van het filmpje dat Wim Eussen voor de gelegenheid heeft gemaakt. In het filmpje waren verschillende hoogtepunten te zien van de SP in Veenendaal. Want daarvoor waren we immers allemaal in Escape: ons jubileum!

Lees verder
21 maart 2008

Overdenking 2008

Vorig jaar schreef ik voor de pasen een overdenking, waarin ik aantoonde dat Christendom en Socialisme elkaar niet uitsluiten. In tegendeel: in essentie zijn ze haast gelijk. In het evangelie van Mattheus (25:41-46) vertelt Jezus waar een mens op wordt afgerekend aan het einde der tijden: "Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan." De belangrijkste wijze om God te dienen, is door belangenloze medemenselijkheid. En dat is ook de essentiele pilaar waarop het Socialisme rust.

Lees verder
21 maart 2008

ANALYSE: ECONOMAPOCALYPSE

Christenen geloven in iets wat de eindtijd of de apocalypse heet. Het eind van de wereld waarbij de goede mensen van de kwade gescheiden worden en de hel op aarde uitbarst. Het zou de wederkomst van Christus betekenen, maar ook de komst van diens tegenhanger, de Antichrist. En het zou goed mogelijk kunnen zijn dat die laatste reeds gearriveerd is en zijn troon heeft ingenomen.

Lees verder
21 maart 2008

STEUN LERAREN IN ACTIE

Op 26 maart organiseren leraren een manifestatie op het Plein voor de Tweede Kamer, om 15.00 uur. Het initiatief komt van leraren uit de Randstad, die daarvoor iedereen uitnodigen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier