h

Bestuursrapportage

11 oktober 2022

Bestuursrapportage

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft de Bestuursrapportage gepresenteerd aan de Gemeenteraad. Uit de bespreking in de Raadscommissie blijkt dat deze als hamerstuk zal worden vastgesteld. Er zijn wel de nodige vragen gesteld...

De SP tot slot zei op zich geen zwaarwegende bezwaren te hebben tegen de rapportage, maar plaatste er wel de meeste vraagtekens bij. Kan het college de juridische strijd over het IKC Franse gat dat er nu niet komt wel aan? Wat zijn de gevolgen van de vertraging van het maatwerkbudget en wanneer kan dat verholpen worden? Sluit het aanbod van de aannemers die zich hebben aangemeld voor de Veenendaalpas wel aan bij de doelgroep? Het zit het met de remmende maatregelen op de schoonmaakhulp? Hoe geeft het college vorm aan de waakzaamheid over corona die de wereld nog niet uit is? Ook maakte de partij zich zorgen over het verloop van WMO-consulenten, al waren de socialisten blij met de nieuwe werkwijze.

Arjen van den Berg schreef een verslag van de bespreking voor 'de Rijnpost'.

U bent hier