h

Koopzondag 'showdown'...

23 juni 2016

Koopzondag 'showdown'...

Foto: SP Veenendaal

Vanavond is het zover. De gemeenteraad beslist (alweer) over de koopzondag. Vorige week is er reeds gesproken over dit onderwerp in de raadscommissie, waar politici en andere betrokkenen hun licht lieten schijnen op deze materie voor een goedgevulde tribune.

Burgerinspraak...

Dankzij een onderzoek, dat is uitgevoerd door Stichting Winkelstad Veenendaal, tekende zich er een duidelijk verschil af tussen eerdergenoemde stichting, en het CNV.

58% van de ondernemers die hebben deelgenomen aan het onderzoek, geeft aan vóór de mogelijkheid van zondagopenstelling te zijn. Echter, slechts 42% geeft aan ook daadwerkelijk open te gaan. Onder het winkelpersoneel blijkt maarliefst 66% tegen de Koopzondag te zijn; slechts 18% geeft aan bereid te zijn om op zondag te werken.

Annelies van Rooijen (st. Winkelstad) gaf op basis van deze uitkomsten aan dat Stichting Winkelstad adviseert om voor de koopzondag te stemmen. Daarbij waarschuwde dat, als de koopzondag niet zou worden ingevoerd, Veenendaal haar regiofunctie zou verliezen.
Gerrit van Meerten (CNV) daarentegen zag in deze uitkomsten het bewijs dat het personeel en de kleine ondernemer niet zit te wachten op de koopzondag, en dat je die er ook niet mee moet opzadelen. Hij waarschuwde dat het kapitalisme - ook op lokaal niveau - de democratie steeds meer in het gedrang brengt.

Ook de mensen die hun geld in het centrum verdienen zijn verdeeld. Dhr. Breugen van BasicLife bepleitte de vrije zondag - ook voor winkeliers, terwijl een woordvoerder van CBRE Global Investors (de eigenaar van de Corridor) wil juist dat de winkeliers volop aan het werk gaan op zondag, zodat ook de grote ketens in Veenendaal willen neerstrijken.

Een inwoner, dhr. Vierhout, bracht het SP-onderzoek van vorig jaar in herinnering. Daarbij gaf hij aan zich te ergeren aan alle vergadertijd die de raad onnodig spendeert aan dit onderwerp. Dit, terwijl er te weinig geld aan zorg wordt uitgegeven, en mensen met een hulpvraag worden geconfronteerd met een veel te hoge eigen bijdrage.

Politiek krachtenspel...

Het politieke krachtenspel bleek in grote lijnen voorspelbaar. GroenLinks, Lokaal, ProV, PvdA, VVD en D66 zijn voor; ChristenUnie, SGP en CDA zijn tegen - beide kampen zijn in de gemeenteraad goed voor 16 zetels en zullen (als de raad voltallig is) afhankelijk zijn van 'middenpartij' SP.

De SP laat haar standpunt afhangen van het draagvlak onder winkeliers en hun personeel. Aangezien die gegevens pas na het fractieoverleg beschikbaar waren, had de SP haar definitieve standpunt nog niet bepaald. Fractievoorzitter Jan Breur gaf wel aan de discussie graag integraal te voeren, waarbij ook aandacht is voor evenementen en parkeren. Die elementen missen in het voorstel dat nu wordt aangeboden aan de gemeenteraad.

Met name de beperking van zes zondagse evenementen is de SP al jaren een doorn in het oog; de SP wil de getalsmatige beperking eraf halen. In een integrale discussie over 'de zondag' in het dorp zou dat zeker aan bod moeten komen.
De laatste poging van de SP om iets aan die beperking te doen is van vorig jaar; deze werd geblokkeerd door de coalitiepartijen, de ChristenUnie en de PvdA.

VVD-fractievoorzitter Dylan Lochtenberg voelde wel voor die integrale discussie ~ om op die manier de koopzondag mogelijk te maken. In reactie op de 'beschietingen' van Breur gaf hij aan weliswaar "goed te zijn voor zijn handtekening [onder het raadsprogramma]", maar "wel mogelijkheden zag om nader tot elkaar te komen".
Volgens SGP-leider Dick Both biedt het raadsprogramma daar juist geen ruimte toe...

Wordt vervolgd...

Reactie toevoegen

U bent hier