h

Aanval op Eigen Bijdrage geopend

18 november 2016

Aanval op Eigen Bijdrage geopend

Foto: Cor van Londen

De SP is tegenstander van de Eigen Bijdragen in de WMO, omdat dit een (onnodige) drempel is voor het vragen naar de nodige zorg of ondersteuning. De SP wil juist dat dat de basis op orde is, zodat mensen de rust en de zekerheid hebben om echt mee te doen in de samenleving.

Ruimhartig zijn met indiceren (toewijzen van zorg, ondersteuning en voorzieningen) en weg met de Eigen Bijdragen, luidt het devies; zo ook tijdens de commissievergadering van gisteravond (17 november), alwaar de nieuwe WMO-verordening werd besproken.

De PvdA kondigde tijdens deze bespreking voorstellen aan de gemeenteraad voor te leggen, die de Eigen Bijdragen fors inperken. Deze voorstellen gaan veel verder dan de voorstellen van het (inmiddels demissionaire) college.

SP-fractievoorzitter Jan Breur zegde steun aan deze voorstellen toe; al zou hij liever nog een stap verder gaan en de hele Eigen Bijdragen afschaffen. Helaas wil een meerderheid in de gemeenteraad wel dat er iets van een eigen bijdrage blijft bestaan; al bestaat er consensus over het beperken ervan. De voorstellen van de PvdA zijn een stap in de goede richting - en het beste wat (op dit moment) haalbaar is. De SP zal blijven ijveren voor volledige afschaffing van de Eigen Bijdrage waar de mogelijkheden zich hiertoe voordoen.

Nationaal Zorgfonds
Foto: SP Veenendaal

Niet alleen op gemeentelijk niveau strijdt de SP tegen de torenhoge zorgkosten waarmee mensen geconfronteerd worden. In heel Nederland zet de SP zich in voor een Nationaal ZorgFonds, dat de (commerciële) zorgverzekeraars moet vervangen. Het zorgpakket wordt hierin uitgebreid met fysiotherapie, tandzorg en volledige GGZ. Het Eigen Risico zal met dit Zorgfonds worden afgeschaft.

Al meer dan 212.000 mensen steunen het Nationaal Zorgfonds, onder wie veel Veenendalers. Terwijl fractievoorzitter Jan Breur gisteravond het afschaffen van de Eigen Bijdragen in de WMO bepleitte, haalden SP-vrijwilligers in Veenendaal maarliefst 40 nieuwe steunbetuigingen voor het Nationaal Zorgfonds op. Dit is een nieuw record voor TEAM SP, qua opgehaalde steunbetuigingen in één avond. De strijd gaat echter voort...

WORDT VERVOLGD...

Foto: Jan Breur

Foto: Jan Breur

Het WMO-forum en het Seniorenplatform maakten gisteravond gebruik van hun burgerspreekrecht in de raadscommissie. Ook zij zijn kritisch over de (hoogte van) de Eigen Bijdragen...

Reactie toevoegen

U bent hier