h

SOCIAAL DOMEIN: Geld goed besteed (...?)

25 mei 2017

SOCIAAL DOMEIN: Geld goed besteed (...?)

Foto: SP Veenendaal

Bedrijfsvoering als 'bijzonder project'

"Laat één ding duidelijk zijn," zei SP-fractievoorzitter Jan Breur. "Mijn fractie is niet voornemens om tegen te stemmen. Elke verbetering in het Sociale Domein - hoe klein dan ook - is wat ons betreft vooruitgang. Maar TEVREDEN over dit voorstel zijn wij zeker niet..."

De gemeenteraad sprak afgelopen maandag (22 mei) over een voorstel om te investeren in 'bijzondere projecten' in het Sociale Domein. Echter, de helft van de voorgestelde projecten was helemaal niet 'bijzonder'...

'Verbetering van de effectmonitoring', 'nazorg, handhaving en controle', 'lokale vertaling van de transformatieagenda jeugd'...
... wat de SP en anderen betreft, hoort dit dagelijkse kost voor de gemeente te zijn; het hoort niet te worden aangemerkt als een 'bijzonder project'!

Geschiedenis

De afgelopen jaren is de gemeente (te) voorzichtig geweest met geld uitgeven in het Sociale Domein. Dit zorgde ervoor dat er elk jaar geld overbleef. In eerste instantie verdween dat geld op de grote hoop, en werd het onder andere gebruikt om onrendabele parkeergarages te sponsoren.

Omdat geld voor het Sociale Domein daar niet voor bedoeld is, startte de SP de actie 'OORMERK ZORGGELD'; een handtekeningenactie die meer dan 1000 handtekeningen opleverde.
In december 2015 besloot de gemeenteraad om een 'bestemmingsreserve sociaal domein' in te stellen. Een zorgspaarpot, waar het overgebleven zorggeld in kan.

Omdat de onderbestedingen bleven, gaf de gemeenteraad in juni 2016 de opdracht aan het College om een aantal projecten te bedenken in het Sociale Domein, waar het geld naartoe kan dat niet in het spaarpotje 'past'. Bijna een jaar later kwam het College met een voorstel, waarin tien projecten staan vermeld. Vijf daarvan bleken eigenlijk thuis te horen in de dagelijkse gang van zaken van de gemeente...

In control

"Als wij nu niet de opdracht hadden gekregen om dit te doen," was het verweer van Wethouder Verloop, "waren we deze zaken helemaal niet, of misschien pas veel later tegengekomen. Laat staan dat we ze hadden kunnen verhelpen."
Hiermee maakte hij het er niet beter op.

"Gezien de structurele onderbestedingen in het Sociale Domein, is er geld genoeg om deze problemen te verhelpen," reageerde SP-fractievoorzitter Breur. "Dat er een aparte opdracht voor nodig is om ze in kaart te brengen, baart mij zorgen. Is het College wel 'in control'?"

ProVeenendaal stelde, mede namens de SP en andere partijen, voor om die vijf 'projecten' die helemaal niet zo 'bijzonder' horen te zijn, gewoon uit de normale begroting van het Sociale Domein te betalen - en niet uit de 'spaarpot'. Hiervoor was geen meerderheid - waardoor het originele voorstel om alles uit de spaarpot te betalen overeind bleef. Dat is wel aangenomen.

Uiteindelijk is de financiering van (niet zo) bijzondere projecten niet het werkelijke probleem. De grote vraag is, of het College wel 'vat op de zaak' heeft. Is het College wel 'in control'?

10 juni: koffie, Cake & WMO

Foto: Koffie, Cake & WMO

Op zaterdag 10 juni vindt er in Activiteitencentrum Duivenwal (Duivenwal 1) een bijeenkomst plaats, genaamd 'Koffie, Cake & WMO'. Vanaf 15:00u kunnen zorgvragers, mantelzorgers, en andere betrokkenen hier terecht om, onder het genot van koffie en cake, hun ervaringen uit te wisselen over de WMO (het onderdeel 'zorg' in het Sociale Domein waarover de gemeente gaat).

Heeft u het gevoel dat de gemeente weet wat ze aan het doen zijn? We horen het graag!

Reactie toevoegen

U bent hier