h

Rondweg Oost wordt dure grap

12 december 2018

Rondweg Oost wordt dure grap

Foto: SP Veenendaal

Provincie vraagt miljoenen van gemeente

De twee miljoen euro, die de gemeenteraad vorig jaar aan de provincie had aangeboden voor de verbreding van de Rondweg Oost, blijkt nu een symbolisch bedrag 'om het gesprek op gang te brengen'. Dat zei Wethouder Stroobosscher gisteravond (dinsdag 11 december) in de raadscommissie, waar de kosten voor de Rondweg Oost ter consultatie voorlagen. De SP is woedend.

Op 17 december 2017 besloot de gemeenteraad over een advies omtrend de voorgenomen verbreding van de Rondweg Oost. De gemeenteraad kwam uit op een verbreding naar 2x2-baans, met verdiepte kruising ter hoogte van de Prins Clauslaan. Bij dit advies bood de gemeente ook nog eens een bijdrage van twee miljoen euro aan.
Voor de provincie is dat niet voldoende. Provinciale Staten wil dat Veenendaal de helft van de kosten ophoest. Dus geen twee, maar elf miljoen!

Voor de SP is dit onbespreekbaar. De partij stemde destijds al tegen het advies, en zag meer in het door de omwonenden aangedragen alternatief: opwaardering van de rotondes en inzet op fiets en OV (de nulplus-variant). Dat is beter voor de leefbaarheid, en bovendien een stuk goedkoper. Echter was daar toen in de verste verte geen meerderheid voor te vinden.
Nu de gemeenteraad eenmaal een besluit heeft genomen, respecteert de SP dat. Echter; dat respect moet wel van twee kanten komen! Ook de provincie moet dat besluit respecteren, en dus geen cent meer van de gemeente vragen dan de geboden twee miljoen.
Immers; de Rondweg Oost is een provinciale weg. Wat de SP betreft wordt die dus van provinciaal geld betaald. Een gemeentelijke bijdrage van twee miljoen is bijzonder royaal. SP-fractievoorzitter Jan Breur: "In plaats van dankbaarheid te tonen, wil de Provincie dat we nog geld neertellen. Dat is volkomen ongepast."

In zijn betoog verwees Breur ook naar de Provinciale Statenverkiezingen, die in maart worden gehouden.
"Het wordt tijd dat er iemand in de Staten komt die de belangen van Veenendaal serieus neemt," zei hij. "Ik noem geen namen, maar hij staat op plaats 5 op de lijst van de SP."

Reacties

Zo, en nu doorpakken!

Reactie toevoegen

U bent hier