h

Zorg voor iedereen!

14 april 2021

Zorg voor iedereen!

Foto: SP Veenendaal

Integrale verordening Sociaal Domein

Op 22 april stelt de gemeenteraad de Integrale Verordening Sociaal Domein vast. Hierin staan alle regels van het sociale domein in Veenendaal. Gisteravond (13 april) vond de bespreking in de raadscommissie plaats.

In grote lijnen is de SP tevreden met deze verordening. Er zijn een aantal veranderingen ten opzichte van wat er eerst was, maar deze zijn vooral verbeteringen. Desalniettemin heeft de SP enkele opmerkingen over de verordening - zo gaf fractievoorzitter Jan Breur aan bij de bespreking.

  • Kinderen moeten niet opgezadeld worden met mantelzorgtaken. Zij moeten gewoon kind kunnen zijn, en zich focussen op hun schoolwerk. Toch wordt er in de verordening van hen gevraagd om bij te springen als (een van) hun ouders een hulpvraag heeft (art. 1.1.1e). De SP is het hier niet mee eens.
  • Het op schrift stellen van zaken, als mensen zich met een hulpvraag bij de gemeente melden, zou standaardprocedure moeten zijn. In de verordening (art. 1.1.2.2) wordt dit alleen gedaan als de betrokkene hierom vraagt. Wat de SP betreft is dit te vrijblijvend.
  • In de verordening wordt het aantal uren vrijwilligerswerk dat iemand moet doen om vrijstelling te krijgen van de tegenprestatie verdubbeld (art. 4.4.4 en 4.4.5). Met het huidige aantal uren zitten de mensen al binnen de bandbreedte van de tegenprestatie; wat de SP betreft is dat genoeg.

Op deze punten werkt de SP aan wijzigingsvoorstellen om de verordening hierop aan te passen. Bovendien werkt de SP aan een voorstel om een vrijstelling van giften tot €1200,- per jaar voor bijstandsgerechtigden te regelen. Zodoende worden schrijnende gevallen zoals 'boodschappen-gate' in de toekomst voorkomen.

WORDT VERVOLGD...


zIE OOK:

Meldpunt UWV

Meldpunt Bijstand

Meldpunt WMO

Meldpunt Sociaal Domein

Reacties

Zo gauw het weer kan toch maar weer huis aan huis over de WMO?

Reactie toevoegen

U bent hier