h

Goed begroten, goed begrijpen

27 november 2022

Goed begroten, goed begrijpen

Begroting vastgesteld...
... met een foutje erin!

Begin november stelde de gemeenteraad van Veenendaal de begroting voor het komende jaar vast. Daarin staan de verschillende plannen, en de verwachte kosten en opbrengsten.
Hoewel er meerdere voorstellen van de SP zijn aangenomen, stemde de partij uiteindelijk toch tegen: er stond namelijk een fout in de begroting. Een een voorstel om die eruit te halen, werd niet gesteund door een meerderheid van de gemeenteraad.

Omissie: wmo maatwerkvoorzieningen

Tijdens de voorbereidingen van de begrotingsbehandeling ontdekte de SP dat de stelpost 'wmo maatwerkvoorzieningen' onder het verkeerde taakveld zijn begroot. De SP stelde daarom voor om de tabel met deze gegevens op de juiste plaats in de begroting te zetten.
Een meerderheid van ProVeenendaal, ChristenUnie, VVD, D66 en PvdA vond dat echter niet nodig, en stemde tegen dit voorstel. Hierdoor bleef de fout in de begroting zitten.

Begroting inzichtelijker

In 2019 heeft de SP ervoor gezorgd dat er infographics gemaakt worden van de begroting. Hierdoor is het voor Veenendalers makkelijker te begrijpen welke keuzes er gemaakt worden.
De SP wil dit graag verder uitbouwen, en diende samen met de ChristenUnie en ProVeenendaal een voorstel in. Hiermee zou de infographic nog beter worden, en aangevuld met een filmpje waarin de Wethouder uitlegt wat de plannen zijn.
Een ruime meerderheid stemde voor dit voorstel.

Meer over de begroting:

Reactie toevoegen

U bent hier