h

Blog Jan Breur

18 juli 2024

Nachtwerk

Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat...

"Half twaalf," zei ik, terwijl ik een blik op de klok boven de uitgang van de Statenzaal wierp. "En ik kwam om een uur of negen binnen, dus ik heb maarliefst twee en een half uur op het Provinciehuis doorgebracht!"
"Je weet het leuk te brengen," grinnikte Bertrick. We hadden immers dik veertien uur zitten vergaderen - en we waren pas halverwege de agenda.

Lees verder
5 juni 2024

Theater

Foto: SP Veenendaal

Vorige week (donderdag 31 mei) heeft de SP tegen het masterplan 'Duivenweide', voor een nieuw theater gestemd. Het prijskaartje van 50 miljoen was te hoog om in goed geweten, gezien de financiële situatie van de gemeente, in te stemmen met het voorstel.
Aangezien ChristenUnie, SGP en CDA hetzelfde deden, sneuvelde het voorstel en is de ontwikkeling van het nieuwe theater even op pauze gezet.

Lees verder
15 mei 2024

Gast

Foto: Jan Breur

Kom binnen en voel je thuis

"Tot slot wil ik nog wijzen op de waarden die we als gemeenschap uitdragen. De winkels mogen elke zondag open; er is ruim baan voor commercie. Maar op ontmoeting, verwondering en verheffing bestaan restricties - en zijn daarbij ondergeschikt gemaakt aan plat kapitalisme. Is dat het Veenendaal wat we willen zijn?"

Ik was weer terug op 'het oude nest'; het Gemeentehuis. Ik sprak de raadscommissie toe over het Evenementenbeleid. Als inwoner. Te gast in de Raadszaal.

Lees verder
12 april 2024

Burgerspreekrecht evenementenbeleid

Foto: Tilmann van de Loo

uitgesproken op 11 april 2024

Geachte leden van de commissie,

Als betrokken burger van deze gemeente heb ik een bijzondere interesse in het evenementenbeleid. Een erfenis uit een vorig leven. Vandaar dat ik mij wederom eens tot u richt; ik dank u dat ik hier mag staan.

Zoals u inmiddels weet, ben ik er voorstander van om de getalsmatige beperking op buitenevenmenten op zondag, in haar geheel op te heffen. En tot mijn genoegen werd dit standpunt op de beeldvormende avond cq stadsgesprek in januari ook gehuldigd door de Cultuurmakelaar, Binnenstadsmanagement, Evenementenorganisatoren, en de Veense Jongerenraad.

Lees verder
4 april 2024

Zeggenschap

Foto: Jan Breur

Waar je wel en niet over gaat

Socialisten hebben een 'hands on'-mentaliteit,
terwijl liberalen meer laissez-faire zijn.
Het is een beetje een versimpelde weergave van de werkelijkheid, zeker sinds Ayn Rand met haar 'objectivistische' neoliberalisme dominant werd in het liberale denken. Sindsdien doen liberalen vooral wat het gunstigst uitpakt voor het grootkapitaal. En socialisten hoeven ook niet persé overal bovenop te zitten: aan bureaucratische urenregistratie in de zorg, of betutteltrajecten bij uitkeringen hebben we immers een broertje dood.
Maargoed, de nuanceringen in acht nemende zou je kunnen zeggen dat deze stelling in grote lijnen klopt. En dat geldt zeker voor de keer toen ik de gedeputeerde vroeg naar de medezeggenschap van het OV-personeel.

Lees verder
25 februari 2024

Hij/zij/hen

Fophef over 'preferred pronouns'...

Afgelopen week liet Caroline van der Plas (BBB) op Twitter weten dat zij een vrouw is. Niet dat er een weldenkend mens is dat daarover twijfelt, maar Caroline meende een aanleiding te hebben. En die aanleiding heeft alles te maken met de gebruikte 'pronouns' op de website van de Tweede Kamer.

Lees verder
13 februari 2024

Stront

Foto: RTV Utrecht / RTV Utrecht

Stank voor dank

"Iedere dag weer fijn om geen Commissaris te zijn," antwoordde Tim. Ik had net een berichtje doorgestuurd dat de Commissaris van de Koning onderweg was naar het Provinciehuis om protesterende boeren te ontvangen. Die waren weer op de tractor geklommen, en hadden nu ook de giertanks meegenomen...

Lees verder
14 januari 2024

Vertrek

Foto: Jan Breur

Ditjes, datjes en andere intriges...

Politiek is te belangrijk om aan politici over te laten. Maar toch vertrek ik elke woensdag (doorgaans behoorlijk vroeg) richting Utrecht om mij (tot doorgaans behoorlijk laat) op te sluiten op het Provinciehuis en te doen waarvoor ik ben gekozen: politiek.

Als ik verwacht nog met het OV thuis te kunnen komen, 's avonds, dan pak ik de trein. Maar voor de laatste Statenvergadering van het jaar had ik toch maar de auto gepakt. De vergadering daarvoor had ik me namelijk verkeken op het tijdstip waarop we klaar zouden zijn, en was het niet de trein, maar de auto van Bertrick van den Dikkenberg waarmee ik uiteindelijk thuis was gekomen.
Dit zou mij geen tweede keer overkomen; vandaar de auto.

Lees verder

U bent hier