h

Ondernemen

Foto: SP Veenendaal

SP is de partij voor ondernemers...

18 december 2013

Zondag in Veenendaal; de getallen op een rijtje

Op donderdag 19 december beslist de gemeenteraad (weer eens) over de eventuele invoering van koopzondagen. Het onderzoek, waar de gemeenteraad eerder - na een onnavolgbare soap - opdracht voor gaf, en een initiatiefvoorstel van Liberaal Veenendaal liggen hiervoor aan de basis.

Lees verder
4 december 2013

College moet met ondernemers praten

De gemeenteraad heeft een voorstel om de parkeertarieven in 2014 te verhogen afgewezen. In plaats daarvan moet het college met de ondernemers in het centrum praten, om tot een gezamenlijke visie op parkeren en een kostendekkende parkeerexploitatie te komen. Een motie van CDA en SP daarvoor is aangenomen.

Lees verder

Parkeren voorlopig niet duurder

De parkeertarieven die het College voor 2014 voorstelde, zijn door de gemeenteraad afgewezen; hier een verslag in de Veenendaalse Krant.

Lees verder
1 december 2013

Gesthuizen: "Gebrek aan koopkracht is dood in de pot voor ondernemers."

"Gebrek aan koopkracht is de dood in de pot voor ondernemers;" aldus Sharon Gesthuizen, Tweede-Kamerlid namens de SP, op de ondernemersavond die SP-Afdeling Veenendaal georganiseerd had in Brasserie "de Plantage" op maandag 25 november. "Als je minder te besteden hebt, ga je een keertje minder naar de kapper. Maar als tachtig mensen de kapper een keertje overslaan, voelt de kapper dat ook in zijn portemonee."

Lees verder
30 november 2013

Winkelen in Veenendaal: positieve uitschieter in regio Utrecht

De binnenstadsbarometer 2013 van Platform Binnenstadsmanagement wijst uit dat het aantal bezoekers ten opzichte van 2011 in Winkelstad Veenendaal gestegen is met 8.400 naar 175.000 bezoekers per week. Waar andere steden in de regio Utrecht krimp vertoonden, groeide het bezoekersaantal in Veenendaal met bijna 5%.

Lees verder
24 november 2013

Ondernemen met Sharon Gesthuizen in de Plantage

Tweede-Kamerlid Sharon Gesthuizen (SP) zal de hoofdspreekster zijn op de Openbare Avond van de SP in Brasserie "de Plantage"; op maandag 25 november. Op deze avond zal er worden gesproken worden over ondernemen.

Volgens Michael van Straalen, voorzitter van MKB Nederland, is de SP de enige partij die echt 'MKB-minded' is. Op deze avond zal Gesthuizen vertellen waaraan de SP dit compliment heeft verdiend.

Lees verder

Creativiteit is een wapen tegen de crisis

Verslag in 'de Rijnpost' over het Novemberdebat 2012, met o.a. SP-Tweede-Kamerlid Jan de Wit; gepresenteerd door Carla Dik.

Lees verder
14 juli 2013

Geen reclamebelasting voor aanloopgebieden; (nog) wel voor paramedici

Uit de evaluatie die het Ondernemersfonds heeft gedaan naar de reclamebelasting, rolde dezelfde conclusie als eerder uit het onderzoek van de SP: de aanloopgebieden betalen wel mee, maar profiteren niet. Daarom besloot de gemeenteraad om de reclamebelasting voor winkels te beperken tot het 'kernwinkelgebied'.

Lees verder
21 juni 2013

KOOPZONDAG: personeel tegen

Niet alleen ondernemers spraken zich onlangs uit tegen de koopzondag. Ook, zoals te viel verwachten, de kerken lieten van zich horen. En... een doelgroep die in de discussie maar wat makkelijk over het hoofd wordt gezien, maar toch een onmisbare schakel in het geheel is: het personeel.

Lees verder
21 juni 2013

KOOPZONDAG: winkeliers tegen

Winkeliers zijn geen voorstander van winkelopenstelling op zondag. Dit bleek op de inspraak, waar zij reageerden op het voorstel van Kees Lochtenberg dat op 27 juni in de gemeenteraad wordt behandeld.

Lees verder

Pagina's

U bent hier