h

Provincie/regio

Foto: Jan Breur

Hier vindt u artikelen die te maken hebben met zaken buiten Veenendaal. Dat wil zeggen; onze regio. Dat kunnen onze buurgemeenten zijn, regio Food Valley, of de provincie.

De Provinciale Statenfractie van de SP in de provincie Utrecht heeft ook een eigen website. Deze vindt u HIER.

5 december 2017

Regioconferentie, 2 december 2017

Afgelopen zaterdag was de regioconferentie voor de regio's Utrecht en Flevoland, in de Moed in Amersfoort. Baukje, Sietse en ik (Toke) gingen bijtijds die kant op; wat was het koud onderweg!

Lees verder
24 november 2017

Sterke woorden

Foto: Elton Wollenberg

Tarief-explosie omgevingsdienst aan de kaak gesteld

Gisteravond (23 november) heeft de gemeenteraad gesproken over de forse stijging in het tarief van de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU). De SP is het eens met het College van Burgemeester en Wethouders, en met de andere partijen, dat het wel heel veel duurder wordt in één klap. Alleen over de bewoordingen waarin dit aan ODRU duidelijk gemaakt moet worden, verschilden de meningen...

Lees verder
17 november 2017

Stop de tariefstijging van de Omgevingsdienst!

Foto: Baukje Hiemstra

€90,- per uur is behoorlijk duur!

Gisteravond (donderdag 16 november) is de Kadernota 2018 voor de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) besproken in de Raadscommissie. De ODRU wil haar tarief voor het komende jaar omhoog gooien met bijna 5%, waardoor ze bijna €90,- per uur gaan vragen - en de gemeente op jaarbasis €29.000,- meer betaalt. De SP ziet dat anders...

Lees verder
16 november 2017

Passende huisvesting nodig...

Foto: Cor van Londen

...maar College wil niet 'zondermeer bijbouwen'

Voor de uitstroom van mensen in de opvang is passende huisvesting nodig - en dus wordt de vraag naar sociale woningbouw (nog) groter. Dit houdt volgens het College van Burgemeester en Wethouders echter niet in dat er "zondermeer sociale woningbouw wordt bijgebouwd". Wethouder Overduin zei dit in de raadscommissie van 14 november, in antwoord op een vraag van SP'er Sietse van der Bij.

Lees verder
15 november 2017

TEAM SP volop actief!

Foto: SP Veenendaal

Vliegtuigen moeten omhoog, niet de btw

De wereld verander je niet door alleen te praten in zaaltjes. Nee; je moet samen met de mensen optrekken, en je samen uitspreken voor je doelen. Voor jezelf en voor elkaar.
De SP is een partij die dit bij uitstek begrepen heeft, en trekt er continu opuit om de wereld beter en socialer te maken. Zo ook in Veenendaal. Afgelopen zaterdag was de Veense SP zelfs opgedeeld om op verschillende plekken te werken aan die betere wereld...

Lees verder

Samen sta je sterk...

lelystad vlieg op!

De uitbreiding van Lelystad Airport gaat ons allemaal aan. Ook Veenendaal zal last krijgen van de laagvliegroutes die dit met zich meebrengt, door een overvol luchtruim. Het was dan ook niet voor niets dat onze eigen Enna van Duinen aanwezig was op een overleg over dit onderwerp.

Lees verder
29 juni 2017

RONDWEG-OOST en OV...

Openbaar Vervoer, of
Onnodige Verbreding?

Als er geen openbaar vervoer is, is het niet verwonderlijk dat men de auto pakt - en de weg volloopt. Daarom stelde de SP voor om, in de nadere onderzoeken voor de bereikbaarheid van oostelijk Veenendaal, een rol voor het openbaar vervoer een plek te geven. Hierover vergaderde de gemeenteraad vorige week (22 juni).

Lees verder

Rondwegperikelen

Afgelopen donderdag (22 juni) vond er in de gemeenteraad een discussie plaats over de Rondweg Oost. De gemeente is gevraagd om wensen en bedenkingen aan te leveren voor verder onderzoek naar de mobiliteit tussen Rhenen, Veenendaal en de A12.

Lees verder

Rondweg Oost...

Wat de SP betreft moeten de rotondes aan de Rondweg Oost een upgrade krijgen. Maar het is niet nodig of wenselijk om van de hele Rondweg een vierbaansweg te maken: als de Rijnbrug bij Rhenen en de aansluiting naar de Betuwe (en de daar liggende snelwegen) niet wordt aangepakt, is dat een heilloze weg...

Lees verder

Pagina's

U bent hier