h

Veiligheid

Foto: SP Veenendaal

In dit dossier vindt u alle berichten die te maken hebben met politie, brandweer, en al het andere dat raakt aan veiligheid.

5 juli 2016

KADERNOTA; de oogst...

Foto: Baukje Hiemstra

Op maandag 4 juli is de Kadernota vastgesteld; hierin staan de plannen voor het beleid van de gemeente Veenendaal voor het komende jaar. Ook hebben politieke partijen hun Algemene Beschouwingen gegeven. Met een vergadering die om vier uur 's middags begon, en doorging tot diep in de nacht, is er een einde gekomen aan het politieke seizoen.

Lees verder
3 juli 2016

De tijdmachine van het College

Foto: CAP/NFS/Image / Capital Pictures, the Guardian.com

Tijdens 'Verantwoordingsdag', afgelopen donderdag, heeft SP-fractievoorzitter Jan Breur zijn excuses aangeboden aan het College van Burgemeester en Wethouders. Breur had namelijk diverse malen geklaagd dat het College geen verhaal heeft, maar dat blijkt het nu wel te hebben...

Lees verder
27 juni 2016

Rondweg Oost/N233: Volle bak in ontmoetingshuis

Foto: SP Veenendaal

Even leek het erop dat er moest worden uitgeweken naar een grotere zaal, maar het viel mee. Desalniettemin kan de SP terugkijken op een drukbezochte avond in het Ontmoetingshuis op 20 juni j.l. Het onderwerp: de verbreding van Rondweg Oost - oftewel de N233.

Lees verder
22 juni 2016

Derde keer Keurmerk Veilig Ondernemen voor Winkelstad Veenendaal

Foto: Gemeente Veenendaal

Op zaterdag 18 juni reikte burgemeester Wouter Kolff de derde ster Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) voor Winkelstad Veenendaal uit aan ondernemer Rijk van Manen. Dat gebeurde tijdens de Veiligheidsdag op het stadsstrand in het centrum.

Het bezegelt opnieuw een intensieve samenwerking tussen gemeente, politie, brandweer en ondernemers voor een binnenstad waar het veilig ondernemen is.

Lees verder
31 maart 2016

Koninklijke onderscheiding Aad Wassenaar

Foto: Gemeente Veenendaal

Dinsdag 29 maart reikte burgemeester Wouter Kolff een Koninklijke onderscheiding uit aan de heer Aad Wassenaar. De heer Wassenaar was 27 jaar als vrijwilliger actief bij de brandweer Veenendaal.

Lees verder

Kolff pleit voor kleinschalige opvang

Foto: A.J. Breur

Afgelopen maandag organiseerde SP-afdeling Veenendaal een thema-avond over vluchtelingen in de Egelantier in Veenendaal West. Eén van de sprekers was burgemeester Wouter Kolff. Hij bepleitte onder andere kleinschalige opvang voor vluchtelingen.

Lees verder
23 februari 2016

Passende opvang voor vluchtelingen een must

Foto: A.J. Breur

SP Afdeling Veenendaal organiseerde op maandagavond 22 februari j.l. een thema-avond over vluchtelingen. In een zogenaamde 'Townhall'-setting spraken Tweede-Kamerlid Sharon Gesthuizen, Burgemeester Wouter Kolff en medewerkers van VluchtelingenWerk - elk vanuit hun perspectief - over dit onderwerp.

Zij vonden hun gehoor in een goedgevulde 'Egelantier', aan de Rederijkers in Veenendaal West. Fractievoorzitter Jan Breur trad op als presentator/moderator.

Lees verder
19 februari 2016

Goed bezig, brandweer!

Foto: SP Veenendaal

SP-fractievoorzitter Jan Breur heeft complimenten uitgedeeld aan Veiligheidsregio Utrecht (VRU), oftewel de brandweer. Dit deed hij in de raadscommissie van 18 februari toen de kadernota en het beleidsplan werden besproken.

Lees verder
5 februari 2016

Thema-avond 'Vluchtelingen' met o.a. Sharon Gesthuizen

Op 22 februari organiseert SP-afdeling Veenendaal een thema-avond over vluchtelingen. Sprekers zijn Tweede-Kamerlid Sharon Gesthuizen, Burgemeester Wouter Kolff en Peter van Zoeren van VluchtelingenWerk. De thema-avond vindt vanaf 19:30 plaats in De Eglantier aan Rederijkers 1 in Veenendaal West. De toegang is gratis; iedereen is welkom.

Lees verder
20 januari 2016

Aantal misdrijven in 2015 verder gedaald

Foto: SP Veenendaal

Uit het rapport ‘Veiligheidsbeeld regio Utrecht’ van bureau Regionale Veiligheidsstrategie blijkt dat in 2015 het totaal aantal misdrijven in Veenendaal met -5% is gedaald ten opzichte van 2014. Deze ontwikkeling is conform de gemiddelde regionale ontwikkeling (-5%).

Lees verder

Pagina's

U bent hier