h

Wonen

Lees hier artikelen en documenten die betrekking hebben tot wonen...

4 januari 2016

Terugblik: Actiejaar 2015

Foto: Baukje Hiemstra

Geen achtervolgingen. Geen explosies. Maar overal waar onrecht is, trekken wij ten strijde. Daarom kan Team SP terugkijken op een spectaculair actiejaar.


Lees verder
11 december 2015

Erepenning voor Piet de Vrije

Op dinsdag 8 december reikte burgemeester Wouter Kolff de gemeentelijke onderscheiding Erepenning van Veenendaal uit aan de heer Piet de Vrije.

Lees verder
30 mei 2015

Woonvisie - "You can't always get what you want..."

Foto: Jan Breur

De 'Woonvisie 2.0' is aangenomen door de gemeenteraad. Deze nieuwe versie wist wel een meerderheid achter zich te scharen - al behoorde de SP daar niet toe...

Lees verder
26 mei 2015

2e kans voor de woonvisie!

Foto: Jan Breur
Twee maanden terug heeft een voorstel voor de woonvisie het niet gehaald. Het raadsvoorstel is verworpen, bij de tegenstemmers verschilden de motieven; voor de SP was het bezwaarlijk dat het uitgangspunt 30% moet zijn voor sociale huurwoningen.

Lees verder
22 mei 2015

College houdt vast aan max. 30% sociale woningbouw

Foto: Jan Breur

Nieuwe ronde, nieuwe kansen voor de woonvisie. Nadat de gemeenteraad deze eerder dit jaar naar de prullenbak verwees, ligt er nu een nieuwe voor.

Lees verder
22 mei 2015

Hoogspanning: laat TenneT onderkabeling betalen

Foto: Jan Breur

De onderkabeling van de hoogspanning is een belangrijke, maar dure aangelegenheid. Deze moet volledig voor de rekening van TenneT komen; vindt de SP.

Lees verder
8 mei 2015

Hoera, de economie trekt aan!???

Foto: Jan Breur
Volgens het CPB trekt de economie weer aan, gaat het beter in Nederland! De banken maken weer winst(over de rug van de spaarder, want er wordt weinig tot geen rente over onze spaartegoeden gegeven helaas plukt de belasting over dezelfde ruggen wel  meer belasting af)!
 
Lees verder
13 maart 2015

Goede onderwijslocaties; in de buurt

Foto: Jan Breur

12 maart 2015 is in de raadscommissie gesproken over het Intergraal Huisvestingsplan voor het onderwijs; het definitieve plan volgt later. De SP vindt het belangrijk dat er een commitment is met de schoolbesturen. Waar mogelijk dienen schoolbesturen mee te betalen; dit mag niet ten kosten gaan van goed onderwijs.

Lees verder
9 maart 2015

SP OV-Provincietour (verslag in woord en beeld)

Foto: Jan Breur

Zaterdag 7 maart was het zover. Een delegatie Statenkandidaten van de SP, trok middels het Openbaar Vervoer door de provincie Utrecht.
Betaalbaar en toegankelijk OV is een speerpunt van de SP bij de komende Statenverkiezingen...

Een verslag van deze bijzondere tocht, die leidde van Veenendaal naar Woerden.

VERKIEZINGSSIte

Lees verder
9 maart 2015

Team SP bij Cultuurfabriek

Foto: Jan Breur

Afgelopen zaterdag was er van alles te doen bij de Cultuurfabriek.

Er was een kunstmarkt, de energiecoaches van Huurdersvereniging Patrimonium waren actief, een delegatie van Provinciale SP-kandidaten kwam langs...

... en het Veense 'Team SP' was er ook. Bij de ingang van de Cultuurfabriek stonden ze; gewapend met flyers en schuursponsjes.

Lees verder

Pagina's

U bent hier