h

TERUGBLIK: Zinderende Zomer

8 oktober 2018

TERUGBLIK: Zinderende Zomer

Foto: AJ Breur

Volop actie, ondanks de hitte

De scholen zijn weer begonnen, de politiek vergadert weer, en hoewel het weer erg zacht is voor de tijd van het jaar is het wellicht overdreven om het 'nazomeren' te noemen. De zomermaanden waren echter zo heet, dat zelfs de meest vervente klimaatontkenner zich gedeisd hield.
Maar, ondanks de hitte, zat de SP niet stil.
We blikken terug...

Koffie, Cake & WMO

Foto: Jan Breur

Op 30 juni vond Koffie, Cake & WMO plaats. Een bijeenkomst, georganiseerd door ervaringsdeskundige Yolande de Meer, waar mensen kunnen samenkomen om te praten over de WMO. Wat zijn hun ervaringen, waar lopen ze tegenaan, en hebben ze nog tips voor elkaar...
... een samenzijn over de zorg in Veenendaal.
Yolande wordt in de organisatie van de bijeenkomsten ondersteund door de SP.

Hier is onder andere gesproken over de tariefstijging die het college wil doorvoeren in de schoonmaakondersteuning - van 10 naar 15 euro per uur. Dit, om een gat in de begroting te dichten...
"Maar vijftien euro is veel te duur," werd er gezegd. Voor sommige mensen is tien euro al te duur. Zij zien om die reden al af van de - hoognodige - schoonmaakhulp.

De gemeenteraad neemt in de raadsvergadering van 8 november een besluit over de programmabegroting. In de aanloop daar naar toe is er op 11 oktober gelegenheid om in te spreken tijdens een inspraakavond van de raad. Wie in wil spreken kan zich aanmelden via griffie@veenendaal.nl.
Inhoudelijke behandeling van de programmabegroting vindt plaats tijdens de vergadering van de raadscommissie op 30 oktober.

Schoonmaakacties

Foto: Jan Breur

Na tijdenlang een ondergeschoven kindje geweest te zijn, kreeg de openbare ruimte weer de aandacht. Tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering van het jaar, op 28 juni, dienden ChristenUnie, SP en anderen succesvol een voorstel in om geld vrij te maken voor het onderhoud hiervan. Maar daarmee zijn we er nog niet...

Na eerder zelf een schoonmaakactie te hebben georganiseerd bij de fontein bij 'de Lampegiet', stonden er diverse SP'ers klaar om - samen met anderen -  te helpen bij de schoonmaakactie op het Stadsstrand; georganiseerd door Landjepik. Later zouden ook omwonenden schoonmaakacties bij de Brouwersgracht organiseren.

Enquête Franse Gat

Foto: SP Veenendaal

Op 19 juli trokken SP'ers het Franse Gat in, om ingevulde enquêtes op te halen over de wensen en klachten die bewoners hebben. Zij werden hierbij vergezeld door PvdA'er Umar van der Pol.
De SP houdt geregeld de vinger aan de pols in de wijk, nadat er tijdens een bewonersavond de nodige mankementen aan het licht kwamen en Patrimonium beloofde er wat aan te doen.

De SP wil dat iedereen goed en betaalbaar kan wonen, en zet zich daarvoor in.
De uitkomsten van de enquête zijn gebundeld in een rapport; en elders op deze site wordt het standpunt van de SP over de op handen zijnde verbeteringen van de wijk nader toegelicht.

Stookverbod

Foto: Gemeente Veenendaal (bewerking door SP Veenendaal)

Ondertussen liepen de hitte en droogte zo ver op, dat de Veiligheidsregio een stookverbod in parken en openbare ruimten adviseerde. De gemeente Veenendaal nam dit advies over. Het brandgevaar was hoog.

Deze weersomstandigheden zijn een symptoom van klimaatverandering. Een probleem van ons allemaal. We moeten alle zeilen bijzetten om de wereld toekomstbestendig te maken. De SP wil dat die inzet eerlijk verdeeld worden; afgelopen zaterdag (6 oktober) vond er een klimaatconferentie plaats in Haarlem - georganiseerd door de SP. Hier werd een plan gepresenteerd om de last van het klimaatprobleem zo te verdelen dat iedereen - ook het bedrijfsleven - haar eerlijke deel bijdraagt. En dat het dus niet allemaal neerkomt op de huishoudens met lage inkomens.

Picknick

Foto: SP Veenendaal

Bij hard werken hoort ook af en toe gezellig samen uitblazen. Afdelingsvoorzitter Baukje Hiemstra nodigde daarom alle actievelingen uit voor een gezellige picknick in haar tuin.
John Keulstra, voor wie het de eerste SP-picknick was, schreef er een mooi verhaaltje over op de website.

Gilbert van Schoonbeeke

Foto: AJ Breur

Hoewel de picknick eigenlijk geldt als een 'afsluiter' van het jaar, werd er ook daarna niet stilgezeten.
Fractielid Ary Jan Breur bezocht het Gilbert-café, waar het plan de campagne voor het Gilbert-jaar 2019 werd gepresenteerd. Ondertussen was er op het gemeentehuis een expositie van Boogh te bewonderen; ook naar aanleiding van het Gilbertjaar.

Volgens de overlevering mag Gilbert van Schoonbeeke gezien worden als de 'stichter' van Veenendaal. Dit, omdat hij destijds zou zijn begonnen met het afgraven van turf in dit gebied ten behoeve van de stadsuitbreiding van Antwerpen. Over de werkelijke omvang van Gilbert's rol in het ontstaan van Veenendaal is er nog geen consensus bereikt onder historici...

Geen loondispensatie

Foto: Cor van Londen

Het kabinet had het onzalige plan opgevat om mensen met een beperking onder het minimumloon te laten verdienen. Dit stuitte op verzet.
Op 29 augustus vond er een bijeenkomst plaats in Amsterdam, waar honderden mensen zich uitspraken tegen dit plan. Ook vanuit Veenendaal was er een groep afgereisd.

Een goede week later was het plan van tafel.

Roodstock strandfestival 2018

Foto: AJ Breur

Veel partijen zeggen dat er meer levendigheid in het centrum moet komen, maar de SP is de enige die zelf een festival organiseert! Op 1 september vond het ROODSTOCK strandfestival plaats op het stadsstrand. Met muziek, poëzie, informatie en diverse activiteiten.

Optredens werden verzorgd door Maularia Fist, Derk-Erik Postma, Angela van der Sluis, Tamara Bernard, Ruurt Wiegant, Marilène Teeuwissen en de La Vita Lifestyleclub.
Europarlementariër Anne-Marie Mineur hield een toespraak over de Brusselse bemoeizucht en het kwalijke karakter van diverse handelsverdragen.

Het ROODSTOCK strandfestival wordt - als het weer het toelaat - ieder jaar georganiseerd door de SP.

Zomerfestval Franse Gat

Foto: Jan Breur

Eveneens jaarlijks vaste prik voor de SP is het bemensen van een kraam op het Zomerfestival in het Franse Gat. De SP-kraam stond dit jaar in het teken van duurzaamheid. Kinderen konden windmolentjes knutselen of en tekening maken over een betere wereld. Voor volwassenen was er informatie over verduurzaming, klimaatrechtvaardigheid en de uitkomsten van de eerdergehouden enquête.

Tijd voor rechtvaarigheid

Foto: SP

En toen naderde al gauw het eind van de zomer, en het begin van het nieuwe politieke seizoen. Prinsjesdag kwam al om de hoek kijken, maar niet voordat Lilian Marijnissen op het 10-jarige jubileum van de bankencrisis de aftrap deed van 'Tijd voor Rechtvaardigheid'.

Op 15 september vond er een manifestatie plaats in het havengebied van Rotterdam, met als titel 'Tijd voor Rechtvaardigheid'. Verschillende sprekers uit alle lagen van de bevolking keerden zich tegen de ideologie van het kabinet Rutte en spraken zich uit voor een rechtvaardige samenleving.

Lilian Marijnissen: "Het is tijd om onrechtvaardigheid niet langer voor lief te nemen. Het is tijd om woede om te zetten in de moed om er iets aan te doen. Het is tijd om samen op te staan. Want als we samen opstaan, dán kunnen we winnen."

Dag van de Vrede

Foto: Jan Breur

Op 21 september is het officiële begin van de herfst, en het zomerse weer maakte voor die gelegenheid plaats voor wind en regen. Het is ook de Internationale Dag van de Vrede - het hoogtepunt van de Vredesweek. De SP staat jaarlijks stil bij deze dag - en ook nu weer.

Aan het fietspad aan de Duivenweide organiseerde de partij een kleine wake.

De vredesvlag werd opgehouden, en er werden 'ubuntu-vlaggetjes' uitgedeeld aan voorbijgangers - een teken van verbinding. Het was ook de bedoeling om kaarsjes aan te steken; het weer liet dat echter niet toe.
Dichter Derk-Erik Postma, die ook op ROODSTOCK heeft opgetreden, droeg enkele gedichten voor.

En daarmee kwam er een einde aan de zomer. Het mooie weer keerde terug. De activiteiten van de SP zijn nooit geluwd. Want we zijn er niet alleen bij mooi weer, maar in alle seizoenen.
Overal waar onrecht is, trekken wij ten strijde...

Reactie toevoegen

U bent hier