h

Geen 3 ton...

15 november 2018

Geen 3 ton...

"Als je het afzet tegen de grote tekorten, los je die niet op door eenmalig iets te bezuinigen. In vergelijking met Koninginnedag 2012 is dit een koopje."
Zo vatte 'de Rijnpost' samen waarom de SP tegen de bezuiniging op het Gilbertjaar stemde.

Afgelopen maandag stemde de Gemeenteraad over de begroting. Toen is onder andere besloten dat er geen drie ton, maar slechts één ton subsidie wordt verleend aan het op handen zijnde Gilbertjaar.

De Rijnpost wijdde er een artikel aan...

U bent hier