h

Vijf voorstellen voor betere toegankelijkheid

17 oktober 2022

Vijf voorstellen voor betere toegankelijkheid

Foto: SP Veenendaal

bij de Lokale Inclusie Agenda

Op donderdag 13 oktober vergaderde de Gemeenteraad onder andere over de Lokale Inclusie Agenda. Dit is een document waarin staat hoe Veenendaal sociaal, digitaal en fysiek toegankelijker gemaakt kan worden voor iedereen. Mede namens de SP zijn er vijf voorstellen ingediend om het toegankelijk maken van Veenendaal te versnellen.

Deze voorstellen zijn:

Toezegging

Naast deze vijf voorstellen vroeg SP-fractievoorzitter - mede namens CD-raadslid Alies Katerberg - ook nog om een toezegging. De beide politici hadden op Twitter een mooi voorbeeld gezien van een winkelier die een rolstoelpad voor de ingang van zijn zaak had afgebakend. Daarmee voorkwam hij dat de weg versperd werd door (wild) geparkeerde scooters en fietsen.

Breur en Katerberg wilden dit voorbeeld meegeven aan de Wethouder. Ze vroegen hem of hij dit onder de aandacht wilde brengen bij de Veense ondernemers. Wethouder Beek zegde dit toe.

Stemming

Bij de stemming over de voorstellen bleek er een overgrote meerderheid VOOR te zijn. Alleen de SGP stemde tegen alle voorstellen. Dat is opmerkelijk, want juist op verzoek van de SGP zijn er vijf losse voorstellen ingediend in plaats van één voorstel waarin alle vijf de maatregelen gebundeld zijn.

"Dan kan elke partij per maatregel kiezen of ze voor of tegen zijn," was de argumentatie van de Staatkundig Gereformeerden. En vervolgens wijzen ze alle maatregelen categorisch af.
Maargoed: een meerderheid zonder de SGP is nog altijd een meerderheid.

De SP en toegankelijkheid

Wat de SP betreft, moet Veenendaal voor iedereen toegankelijk zijn. Elke stap in de richting van toegankelijkheid is waardevol, maar het is ook repareren waar we eerder tekort geschoten zijn.

Een week eerder lag het onderwerp ter bespreking in de raadscommissie.
Hier vroeg de SP ondermeer aandacht voor de Studie-toeslag voor mensen met een beperking. De SP wil dat er pro-actief wordt geïnformeerd over deze toeslag, en dat die makkelijk is aan te vragen.

Foto: SP Veenendaal

Raadscommissielid Yolande de Meer heeft een groot deel van de voorbereiding van dit onderwerp voor haar rekening genomen. Zij heeft namens de SP ook het columnpje in 'de Rijnpost' geschreven. Haar inzet is een groot compliment waard.Zie ook:

Reactie toevoegen

U bent hier