h

Passende levendigheid

30 april 2024

Passende levendigheid

Foto: Jan Breur

Voorstellen bij evenementenbeleid

Er is nog geen besluit genomen over het Evenementenbeleid, maar er zijn al wel een aantal voorstellen over ingediend. Ook door de SP. De inzet van de SP was als vanouds: maak meer levendigheid mogelijk, en handhaaf op relevante criteria.

Hieronder de voorstellen die de SP heeft (mede-)ingediend:

 • Ruimte bieden aan passende evenementen (SP)
  Voorstel om de beperking van het aantal zondagen waarop buitenevenementen mogen plaatsvinden te schrappen uit het Evenementenbeleid en de Algemene Plaatselijke Verordening.
  VOOR: ProV, GroenLinks, D66, SP, PvdA
  TEGEN: ChristenUnie, SGP, CDA, Lokaal Veenendaal, VVD
  VERWORPEN
 • Onbeperkt evenementen onder de 83 dB(A) (SP)
  Voorstel om geen beperkingen op te leggen, qua aantal en moment van de week, aan evenementen die een geluidsniveau produceren dat onder de 83 decibel blijft.
  VOOR: GroenLinks, D66, SP, PvdA
  TEGEN: ProV, ChristenUnie, SGP, CDA, Lokaal Veenendaal, VVD
  VERWORPEN
 • Ook buiten de vastgestelde evenementenlocaties ruimte bieden aan passende evenementen (SP)
  Voorstel om ook buiten de vastgestelde evenementenlocaties ruimte bieden aan passende evenementen, zodat er bijvoorbeeld ook evenementen mogelijk zijn in de wijken West, Noordwest en Zuidwest - en er dus een beter spreiding van evenementen ontstaat.
  VOOR: VVD, GroenLinks, D66, SP, PvdA, Dhr. Kruger (ProV)
  TEGEN: ProV, ChristenUnie, SGP, CDA, Lokaal Veenendaal, ProV (muv dhr Kruger)
  VERWORPEN
 • Duurzaam evenementenbeleid (GL, SP e.a.)
  Voorstel om een aantal duurzaamheidscriteria toe te voegen aan het evenementenbeleid.
  VOOR: ProV, ChristenUnie, SGP, CDA, Lokaal Veenendaal, VVD, GroenLinks, D66, SP, PvdA
  TEGEN: nvt
  UNANIEM AANGENOMEN
 • Geen verbod op verbrandingsmotoren (VVD, SP e.a.)
  Voorstel om geen verbod op verbrandingsmotoren op te nemen in het evenementenbeleid, zodat er nog wel festivals met oldtimers en klassieke motoren in Veenendaal kunnen plaatsvinden.
  VOOR: SGP, CDA, Lokaal Veenendaal, VVD, SP
  TEGEN: Prov, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA
  GELIJKSPEL (stemmen staken) - OPNIEUW STEMMEN OP 31 MEI
 • Communicatie rond evenementen (SGP, SP, e.a.)
  Voorstel voor een nieuwe tekst voor de bijlage over de geluidsnormen, waarin extra aandacht wordt besteed aan informatievoorziening richting omwonenden over geluidsniveaus en klachtenafhandeling hieromtrent.
  VOOR: SGP, ChristenUnie, CDA, Lokaal Veenendaal, SP
  TEGEN: ProV, VVD, D66, GroenLinks, PvdA
  AANGENOMEN
 • Na driemaal overschrijding, vijf jaar geen vergunning (SP)
  Voorstel om te handhaven op de criteria waarop een evenementenvergunning wordt afgegeven, middels een 'three strikes, you're out' methode binnen een tijdsspanne van vijf jaar.
  VOOR: SGP, SP, CDA (muv mw Katerberg)
  TEGEN: ProV, ChristenUnie, Lokaal Veenendaal, VVD, GroenLinks, D66, PvdA, Mw Katerberg (CDA)
  VERWORPEN
 • Checklist duurzame evenementen (GL, SP e.a.)
  Oproep om te onderzoeken of de 'Checklist Duurzame Evenementen' onderdeel kan zijn van vergunningsaanvragen.
  VOOR: ProV, SGP, ChristenUnie, CDA, Lokaal Veenendaal, GroenLinks, D66, SP, PvdA
  TEGEN: VVD
  AANGENOMEN

Zie ook:

Burgerinspraak Jan Breur:

Reactie toevoegen

U bent hier