h

Zomerspecials

8 augustus 2017

4. Invidia (Afgunst)

Paus Gregorius I mag dan 'hoogmoed' hebben bestempeld als de ergste hoofdzonde; wat mij betreft is 'hebzucht' het ergst. Hoewel ik 'hoogmoed' absoluut erken als (belangrijke) catalysator van het kwaad, blijf ik erbij dat 'hebzucht' de bron van de meeste - zo niet alle - overige zonden is. En in 'afgunst' vind ik mijn gelijk.

Lees verder
3 augustus 2017

3. Luxuria (Lust)

Ayn Rand trok haar ideologie van hebzucht door naar het domein van seksualiteit en liefde. Liefde beschouwde ze als het meest diepzinnige nastreven van de eigen behoeften en verlangens van het eigen ik. En het liberalisme mag dan wel 'vrijheid' voorstaan; dat geldt niet voor haar zeer dwingende (en dus: beperkende) beeld rond het man- of vrouw zijn.
Het behoeft geen verwondering dat de gemiddelde liberaal Rand's seksualiteitsleer het liefst buiten beschouwing laat.

Lees verder
30 juli 2017

2. Avarita (Hebzucht)

Gregorius I mag dan wel hoogmoed hebben aangemerkt als ergste zonde; wat mij betreft is dit hebzucht. Het is immers de honger naar geld en/of macht van mensen, die ervoor zorgt dat anderen uitgebuit of onderdrukt worden en dat er oorlogen gestart worden.
Want waarom zou je een ander uitbuiten, als je niet geïnteresseerd was in geld of macht voor jezelf? Of een oorlog starten, als je genoegen neemt met de status quo?
Hoogmoed zorgt er weliswaar voor dat je aanspraak meent te hebben op geld en macht, maar het gaat pas mis als je er ook naar verlangt - en gevolg geeft aan deze begeerte. Ik kan geloven dat ik aanspraak heb op een koekje; ik neem het koekje pas als ik er behoefte aan heb.
En het mechanisme werkt ook in het groot. Waar koekje staat, zou ook 'grondstoffen' kunnen staan, of 'zeggenschap', of 'etnische of relieuze dominantie' - of iedere andere andere verschijningsvorm van geld of macht.
Met deze visie heb ik de Bijbel aan mijn zijde: "Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik en valt ten prooi aan dwaze en schadelijke begeerten die een mens in het verderf storten en ten onder doen gaan. Want de wortel van alle kwaad is hebzucht," staat er te lezen in 1 Timoteus 6:9, 10.

Lees verder
28 juli 2017

1. Superbia (Hoogmoed)

Als ik een lijst van zonden, of zondige eigenschappen, zou moeten opstellen, dan zou ik daar 'hoogmoed' niet zo snel opzetten. Een (te) positief zelfbeeld is niet echt een zonde, als je het vergelijkt met wreedheid, racisme, parasitair gedrag, hypocrisie, leugenachtigheid, onachtzaamheid of machtswellust.
Paus Gregorius I was het daar dus niet mee eens. Niet alleen staat hoogmoed op zijn lijstje; het staat ook nog eens BOVENAAN. Volgens Gregorius is hoogmoed de allerergste zonde...

Lees verder
22 juli 2017

Inleiding (Abandon all hope, ye who enter)

Inleidend voorwoord op 'Zeven Zonden'

In de film Se7en (David Fincher, 1995) spelen Brad Pitt en Morgan Freeman een detective-duo dat op zoek is naar seriemoordenaar Kevin Spacey. Deze geeft elk van zijn moorden een thema, zoals 'hebzucht' of 'gulzigheid'. Pitt en Freeman komen er al gauw achter dat Spacey verwijst naar 'de Zeven Hoofdzonden'...

Lees verder
2 augustus 2016

5. Hadj

vijf zuilen / zomerspecial 2016

Volgens de overlevering, is Abraham ooit in verzoeking gebracht om zijn eigen zoon te offeren. Dit verhaal speelt een centrale rol bij het Islamitische offerfeest, alszo ook bij de Hadj; de vijfde zuil van de Islam...

Lees verder
30 juli 2016

4. Ramadan

vijf zuilen / zomerspecial 2016

De Ramadan is de Islamzuil die buiten de Moslim-gemeenschap de meeste bekendheid geniet. Veel mensen hebben er wel eens van gehoord. Het is de vastentijd; de vierde Zuil van de Islam...

Lees verder
27 juli 2016

3. Zakat

vijf zuilen / zomerspecial 2016

Liberalen zien omzien naar elkaar als iets nobels dat je idealiter vrijwillig doet. Socialisten zien het juist als hun raison-d'être en vinden solidariteit een mensenplicht. Dat hebben ze met Moslims gemeen; die noemen dat Zakat. Dit is de derde Zuil van de Islam...

Lees verder
23 juli 2016

2. Salat

Vijf Zuilen / Zomerspecial 2016

Omdat God overal zou zijn, bidt niet elke Moslim met het gezicht richting Mekka. De meeste Moslims doen dit echter wel; Mekka is voor hun de belangrijkste plek op aarde. Het bidden geschiedt ten minste vijf keer per dag. De vijf gebedsmomenten vormen de salat; de tweede Zuil van de Islam...

Lees verder
21 juli 2016

1. Sjahada

vijf zuilen / zomerspecial 2016

"Er is geen andere god dan God, en Mohammed is zijn profeet." Deze woorden spreken Moslims meermaals per dag uit. Menig baby in moslimgezinnen krijgt deze woorden direct na de geboorte in het oor gefluisterd. Het is de sjahada, of geloofsbelijdenis. De eerste van de Vijf Zuilen van de Islam...

Lees verder

Pagina's

U bent hier