h

Zomerspecials

28 juli 2014

Het Kapitaal - ep.II

Werken voor je geld

Menigeen zou lui willen zijn als de honger hem niet kwelde; maar de maag zet ons aan het werk.
George Elliot (pseudoniem van Mary-Ann Evans), 1819-1880

In de eerste episode heb ik beschreven dat je een kan melk kan omruilen voor een brood. Of voor stukjes metaal die je later kan omruilen voor brood. Of je voert vier getallen in en drukt op OK; een handeling die symbool staat voor het overhandigen van stukjes metaal waarmee je jezelf een brood verschaft.

Hoe dan ook: materie kun je inruilen voor andere materie, of voor een geldsom waarmee je later materie aanschaft. Maar wat als je niet één, maar twee broden nodig hebt? Maar je hebt maar één kan melk om te ruilen?
Dan doe je er wellicht goed aan om deze melk te karnen. Zo krijg je boter en karnemelk, welke je kunt inruilen tegen twee broden.

Lees verder
24 juli 2014

Het Kapitaal - ep.I

De betekenis van geld (cash)

In het begin was het woord...
Johannes 1:1

Cash is aan inflatie onderhevig. Ja, uiteraard verandert de waarde van geld met de loop der tijd, maar ik heb het nu over de woordwaarde; de betekenis van het woord "cash".

Lees verder
21 juli 2014

Het Kapitaal - voorwoord

zomerspecial 2014
"Minder Mozes, Meer Marx..."

In 2012 ben ik begonnen met een zomerserie op het Veense SP-weblog. Dit was de tamelijk stuurloze 'Zomer van de Schurken', waarin bij iedere editie een andere (veronderstelde) slechterik tegen het zonlicht werd gehouden. Een hoger plan zat er niet achter, maar het was een aardige verpozing tijdens een politiek luw seizoen.

Wie wat extra tijd om handen heeft, vind het wellicht leuk om deze artikelen op te duiken uit de krochten van mijn blogs.

Lees verder
12 september 2013

De tien geboden - Epiloog

En Wij gaven Mozes het Boek, als voltooiing van de gunst aan hem die goed wilde doen en een uitleg van alle dingen en een leidraad en een barmhartigheid, opdat zij in de ontmoeting van hun Heer mochten geloven. Soera 'Het Vee' 154

Lees verder
9 september 2013

De tien geboden - gebod 10

Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort. Exodus 20:17

Lees verder
1 september 2013

De tien geboden - gebod 9

Leg over een ander geen vals getuigenis af. Exodus 20:16

Lees verder
31 augustus 2013

De tien geboden - gebod 8

Waarachtig, ik verzeker u: wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur maar ergens anders naar binnen klimt, is een dief of een rover. Johannes 10:1

Lees verder
25 augustus 2013

De tien geboden - gebod 7

Pleeg geen overspel Exodus 20:14

Lees verder
24 augustus 2013

De tien geboden - gebod 6

Derhalve hebben Wij aan de Israelieten voorgeschreven dat wie een ander doodt(...) het ware alsof hij het gehele mensdom had gedood. Soera 'De Tafel' 32

Lees verder
15 augustus 2013

De tien geboden - gebod 5

Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de HEER, uw God, u geven zal. Exodus 20:12

Lees verder

Pagina's

U bent hier