h

Blog Ary Jan Breur

30 januari 2018

'Behoud Landjepik zoals het is' (presentatie)

Foto: Enna van Duinen

Dank u wel voorzitter, dat ik de kans krijg om mijn plan toe te lichten. En dan zeg ik wel ‘mijn plan’, maar in feite is het een plan, dat door mij is ingediend om de wens van de 10.983 ondertekenaars van de petitie “Red ons stadsstrand” alsnog gehoord te laten worden. Het is jammer, dat dit nodig is. In feite is al vanaf het moment dat de petitie liep en een succes bleek te zijn door de volksvertegenwoordigers van diverse lokale partijen van alles geprobeerd om de uitkomst te bagatelliseren en er geen gehoor aan te geven.

Lees verder
16 januari 2018

Ondermijning

Foto: Dylan Lochtenberg / Twitter

Op donderdag 11 januari was 'ondermijning' één van de onderwerpen, waaraan tijdens de beeldvormende avond van de gemeenteraad aandacht werd geschonken. Hiervoor was de heer Pieter Tops uitgenodigd, een hoogleraar, die met zijn boek 'De achterkant van Nederland' veel heeft bijgedragen aan het herkennen en erkennen van het probleem.

Lees verder
13 januari 2018

www.gilbertjaar2019.nl

Misschien een wat vreemde kop boven een stukje over een "beeldvormende avond" voor de gemeenteraad, die ik namens de SP heb bijgewoond. Vreemd, maar wel de lading dekkend!

Lees verder
14 november 2017

Afscheid na 10 jaar Wmo-forum

Foto: AJ Breur

Wie in Veenendaal Cees van Hal zegt heeft het over het Wmo-forum. Dat is geen wonder, want Cees is daarvan jarenlang de voorzitter geweest en heeft in die tijd in belangrijke mate bijgedragen aan wat het forum nu is: enerzijds adviesorgaan voor de gemeente en anderzijds behartiger van de belangen en rechten van burgers, die op de Wmo zijn aangewezen. Helaas gaan die twee rollen niet altijd automatisch samen. Maar na 10 jaar is een einde gekomen en neemt Cees afscheid.

Lees verder
24 oktober 2017

Politici en het stadsstrand

Foto: SP Veenendaal

In de afgelopen zomer hebben veel mensen zich ingespannen om handtekeningen te verzamelen voor de petitie “Red ons stadsstrand”. Dat waren niet alleen SP-leden, maar ook anderen, die het behoud van ons stadsstrand belangrijk genoeg vonden om er veel van hun vrije tijd aan te besteden. Het resultaat is bekend: op een paar na hebben 11.000 mensen de petitie getekend!

Lees verder
12 mei 2017

Thema-avond van de FNV over Zorg

Foto: AJ Breur

Afgelopen woensdag (10 mei) organiseerde de lokale afdeling van het FNV, Netwerk Heuvelrug, in De Goede Reede een thema-avond over zorg. Het doel van deze avond was een start te maken met de vorming van een vakbondsvisie op de ontwikkelingen in de Nederlandse zorgsector door het inventariseren van de ervaringen en de meningen van de mensen, die dagelijks met de veranderingen in de zorg te maken hebben. Helaas was de opkomst van de leden minder groot dan gehoopt werd; de concurrentie van wellicht de raadscommissie en het voetbal waren hier mede debet aan. Aan de hand van een zevental vragen werd het gesprek gevoerd.

Lees verder
10 oktober 2016

Beheerplan...

Donderdag 6 oktober jl. vond er in het gemeentehuis weer een ‘beeldvormende avond’ plaats. Dergelijke avonden zijn er vooral voor raadsleden en schaduwraadsleden, maar ook andere belangstellenden zijn er welkom. Eén van de onderwerpen die avond was het concept beheerplan 2017-2020 van de gemeente, waaraan momenteel samen met een adviesbureau gewerkt wordt.

Lees verder
9 april 2016

VEENENDAAL is FAIRTRADE GEMEENTE !

Foto: AJ Breur

In het afgelopen jaar heeft een heel team van vrijwilligers onder leiding van Wim Bakker heel hard gewerkt om Veenendaal aan de ‘fairtrade’ te krijgen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier