h

Blog Jan Breur

8 augustus 2017

4. Invidia (Afgunst)

Paus Gregorius I mag dan 'hoogmoed' hebben bestempeld als de ergste hoofdzonde; wat mij betreft is 'hebzucht' het ergst. Hoewel ik 'hoogmoed' absoluut erken als (belangrijke) catalysator van het kwaad, blijf ik erbij dat 'hebzucht' de bron van de meeste - zo niet alle - overige zonden is. En in 'afgunst' vind ik mijn gelijk.

Lees verder
3 augustus 2017

3. Luxuria (Lust)

Ayn Rand trok haar ideologie van hebzucht door naar het domein van seksualiteit en liefde. Liefde beschouwde ze als het meest diepzinnige nastreven van de eigen behoeften en verlangens van het eigen ik. En het liberalisme mag dan wel 'vrijheid' voorstaan; dat geldt niet voor haar zeer dwingende (en dus: beperkende) beeld rond het man- of vrouw zijn.
Het behoeft geen verwondering dat de gemiddelde liberaal Rand's seksualiteitsleer het liefst buiten beschouwing laat.

Lees verder
2 augustus 2017

Schriftelijke Vragen

Betreft: Brief C.O.C.: “Na Regenboogvlag meer actie”

 Geacht College,

Zoals ik al aangaf in de raadsvergadering van 22 juni, heeft mijn fractie enkele vragen over het ingekomen stuk dat toen onder B6 op de agenda van de vergadering stond. Het betreft een brief van het C.O.C., waarin de gemeente werd opgeroepen om ook dit jaar aandacht te geven aan coming out day.

Lees verder
30 juli 2017

2. Avarita (Hebzucht)

Gregorius I mag dan wel hoogmoed hebben aangemerkt als ergste zonde; wat mij betreft is dit hebzucht. Het is immers de honger naar geld en/of macht van mensen, die ervoor zorgt dat anderen uitgebuit of onderdrukt worden en dat er oorlogen gestart worden.
Want waarom zou je een ander uitbuiten, als je niet geïnteresseerd was in geld of macht voor jezelf? Of een oorlog starten, als je genoegen neemt met de status quo?
Hoogmoed zorgt er weliswaar voor dat je aanspraak meent te hebben op geld en macht, maar het gaat pas mis als je er ook naar verlangt - en gevolg geeft aan deze begeerte. Ik kan geloven dat ik aanspraak heb op een koekje; ik neem het koekje pas als ik er behoefte aan heb.
En het mechanisme werkt ook in het groot. Waar koekje staat, zou ook 'grondstoffen' kunnen staan, of 'zeggenschap', of 'etnische of relieuze dominantie' - of iedere andere andere verschijningsvorm van geld of macht.
Met deze visie heb ik de Bijbel aan mijn zijde: "Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik en valt ten prooi aan dwaze en schadelijke begeerten die een mens in het verderf storten en ten onder doen gaan. Want de wortel van alle kwaad is hebzucht," staat er te lezen in 1 Timoteus 6:9, 10.

Lees verder
28 juli 2017

1. Superbia (Hoogmoed)

Als ik een lijst van zonden, of zondige eigenschappen, zou moeten opstellen, dan zou ik daar 'hoogmoed' niet zo snel opzetten. Een (te) positief zelfbeeld is niet echt een zonde, als je het vergelijkt met wreedheid, racisme, parasitair gedrag, hypocrisie, leugenachtigheid, onachtzaamheid of machtswellust.
Paus Gregorius I was het daar dus niet mee eens. Niet alleen staat hoogmoed op zijn lijstje; het staat ook nog eens BOVENAAN. Volgens Gregorius is hoogmoed de allerergste zonde...

Lees verder
22 juli 2017

Inleiding (Abandon all hope, ye who enter)

Inleidend voorwoord op 'Zeven Zonden'

In de film Se7en (David Fincher, 1995) spelen Brad Pitt en Morgan Freeman een detective-duo dat op zoek is naar seriemoordenaar Kevin Spacey. Deze geeft elk van zijn moorden een thema, zoals 'hebzucht' of 'gulzigheid'. Pitt en Freeman komen er al gauw achter dat Spacey verwijst naar 'de Zeven Hoofdzonden'...

Lees verder
4 juli 2017

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2017

Quod autem antiquatur, et caseum in frusta comminuti. Sentinis, ubi sunt?*

Voorzitter,

Hoewel het college bonuspunten zou scoren door deze vraag te beantwoorden, is het vooral een stukje ijdelheid mijnerzijds om hem te stellen. En dan niet zozeer ijdelheid over mijn vaardigheid in het Latijn, maar vooral over mijn mijn vaardigheid op Google Translate.
Als ik zou beweren dat ik goed in Latijn zou zijn, zou men zich met recht kunnen afvragen of ik niet alle contact met de realiteit verloren was.

Zoals men zich dat ook zou kunnen afvragen over een wethoudersploeg, die in haar geheel aftreedt – om na een maand afwezigheid terug te keren. Met dezelfde afspraken, en op één persoon na, dezelfde vijf gezichten.
En, in het kielzog daarvan, een gemeenteraad die – wetende dat er in die periode niets te onderhandelen valt – toch een waslijst aan onderwerpen in de ijskast zet, die bijna of zelfs geheel bespreekklaar waren.

Lees verder
28 juni 2017

Schouders eronder

Het afgelopen jaar vond er een merkwaardige wisseltruc plaats in het bestuur van onze gemeente. De wethouders namen ontslag – om na een vakantie van een maand weer opnieuw te beginnen als wethouder! Slechts één gezicht in het team was veranderd – en voor de rest ging alles op de oude voet verder.

Ondertussen had de gemeenteraad wel tal van onderwerpen op de lange baan geschoven. En, weliswaar om hele andere redenen, is het verantwoordingsdebat over het afgelopen jaar ook uitgesteld. 'Uitstel' lijkt het thema van het politieke seizoen 2016-2017 te zijn.

Alles goed en wel, maar er moet nog een hoop werk verzet worden. Niet langer uitstellen, maar de schouders eronder.

Lees verder
27 juni 2017

Schriftelijke Vragen

Betreft: Duurzaamheidsbeleid in relatie tot inkomensongelijkheid

Geacht College,

De Nederlandse samenleving zal in de komende decennia vrij van CO2-emissies worden ten gevolge van de afspraken in het klimaatakkoord Parijs 2015. Dat is uiteraard een zeer positieve ontwikkeling. Om dat doel te bereiken zullen echter ook kosten moeten worden gemaakt. Uit onderzoek in opdracht van Milieudefensie, FNV, de Woonbond en Tax Justice, blijkt dat vooral Nederlanders met een laag inkomen de rekening van groene energie gepresenteerd krijgen. De armsten in deze wereld hebben het al het zwaarst te verduren onder klimaatsverandering. Volgens SP Veenendaal is het ongewenst dat een in de kern positieve ontwikkeling, ook de ongelijkheid in Nederland verder vergroot.

Lees verder
24 juni 2017

In het water gevallen...

Foto: SP Veenendaal

Geannuleerd door regen

Vandaag zou het strandfestival ROODSTOCK 2017 plaatsvinden. Wat hadden we er zin in. Er was alleen één factor die we niet in de hand hadden: het weer. En die liet ons festival in het water vallen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier