h

Zorg

Foto: Cor van Londen en Peter van de Rovaart

Lees hier alles over de zorg...

13 mei 2015

12 mei, Dag van de Verpleging

's Ochtends  waren Nico en ik (Toke)  in de hoofdstraat aanwezig met de kraskaarten in het kader van ons thema: Er is genoeg voor iedereen!

Een leuk moment om de mensen uit te nodigen voor een praatje, de vragen goed te laten lezen door de passant of door  een van ons als de mensen  de leesbril niet ophadden,of de taal niet machtig waren..Hadden de mensen het goed, dan kregen zij een prijsje, bij verkeerde invulling spraken we de vragen met de mensen door. Om 12 uur waren we door onze prijzen heen, werd de inwendige mens versterkt,gingen we huiswaarts.

Lees verder
8 mei 2015

Hoera, de economie trekt aan!???

Foto: Jan Breur
Volgens het CPB trekt de economie weer aan, gaat het beter in Nederland! De banken maken weer winst(over de rug van de spaarder, want er wordt weinig tot geen rente over onze spaartegoeden gegeven helaas plukt de belasting over dezelfde ruggen wel  meer belasting af)!
 
Lees verder
26 maart 2015

Een avondje zorg in het Franse Gat.

Foto: Baukje Hiemstra
Maandag 23 maart was er een avondje zorg in het Franse Gat. Toke en ik togen daarheen om Carla Dik (Tweede Kamer CU), wethouder Marieke Overduijn en enkele mensen van Veens te horen. Hieronder leest u een kleine impressie.
 
Lees verder
24 maart 2015

"Hou jeugd-GGZ toegankelijk!"

Foto: Baukje Hiemstra

"Het is onwenselijk dat kinderen vanwege financiële redenen noodzakelijke psychiatrische hulp moeten ontberen." Om die reden is er in de gemeenteraad een motie ingediend, om de inning van de ouderbijdrage voor de jeugd-GGZ op te schorten.

Lees verder
9 maart 2015

SP OV-Provincietour (verslag in woord en beeld)

Foto: Jan Breur

Zaterdag 7 maart was het zover. Een delegatie Statenkandidaten van de SP, trok middels het Openbaar Vervoer door de provincie Utrecht.
Betaalbaar en toegankelijk OV is een speerpunt van de SP bij de komende Statenverkiezingen...

Een verslag van deze bijzondere tocht, die leidde van Veenendaal naar Woerden.

VERKIEZINGSSIte

Lees verder
22 februari 2015

'Veenendaal Kan'... terug naar de tekentafel

Met bijna algemene stem is het raadsvoorstel voor verlenging van de campagne 'Veenendaal Kan' teruggestuurd naar de tekentafel. De gemeenteraad acht het plan niet besluitrijp.

Lees verder
5 januari 2015

SP start enquête over veranderingen WMO en Zorg

SP-Afdeling Veenendaal is een enquête gestart naar aanleiding van de veranderingen in de zorg, die het jaar 2015 met zich meebrengt. Via de website https://veenendaal.sp.nl kunnen mensen aangeven hoe de veranderingen hun leven beïnvloeden.

Lees verder

Antwoord op vragen over schoonmaak

De vervolgvragen die wij hadden gesteld naar aanleiding van de Huishoudelijke Ondersteuning zijn beantwoord. De gemeente geeft aan wel degelijk zorgaanbieders 'achter de broek' te zitten met betrekking tot de kwaliteit. Lees verder
8 december 2014

College ontkent fouten herindicaties

In haar reactie op het rapport 'Vermindering Huishoudelijke Ondersteuning', laat het College weten dat herindicaties plaatsvinden op basis van de behoeftes en de mogelijkheden van de zorgvrager. Uit het rapport blijkt juist dat dit niet is gebeurd. Reden voor de SP om vervolgvragen te stellen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier