h

Zorg

Foto: Cor van Londen en Peter van de Rovaart

Lees hier alles over de zorg...

17 november 2014

Veel SP-voorstellen in Programmabegroting

Op donderdag 6 november is de Programmabegroting vastgesteld. De SP heeft, samen met andere partijen een groot aantal voorstellen gedaan om Veenendaal de komende jaren mooier, leefbaarder en socialer te maken. Een aantal hiervan is aangenomen.

Lees verder
10 november 2014

SP durft duidelijke taal te vragen

Afgelopen donderdag, 6 november, is de gemeentelijke begroting vastgesteld. Alle politieke partijen spraken hierbij hun algemene beschouwingen uit. De SP gebruikte deze vooral om te vragen wat nu het verhaal van het College is...

Lees verder
26 oktober 2014

SP stelt AWBZ-leugen aan de kaak

Afgelopen vrijdag en zaterdag trok de SP er op uit om Veenendalers de krant OuderenNU aan te bieden. Hierin wordt onder andere de leugen aan de kaak gesteld, die het kabinet vertelt over onbetaalbare zorg. Een leugen van zeventig miljard Euro.

Lees verder
30 september 2014

Schriftelijke vragen over vermindering Huishoudelijke Ondersteuning

De SP heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders, over de herindicaties die hebben plaatsgevonden op het gebied van de Huishoudelijke Ondersteuning in Veenendaal. Aanleiding hiervan is een rapport, dat aan het begin van het zomerreces is uitgebracht en overhandigd aan wethouder Overduin.

Lees verder
30 september 2014

SP Veenendaal ondersteunt ABVAKABO-actie 'Red de Zorg'

Sinds enkele weken zamelt de Veense SP-afdeling handtekeningen in onder het motto 'Red de Zorg'. Hiermee ondersteunt zij de actie die is geïnitieerd door ABVAKABO/FNV, om de zorg voor een kaalslag te behoeden.

Lees verder
29 september 2014

Kritisch op WMO-verordening

De SP is bijzonder kritisch op de nieuwe WMO-verordening. Omdat er minder geld beschikbaar is voor de zorg, en de gemeente een zwaardere verantwoordelijkheid draagt, is maatwerk van groter belang dan ooit. De SP vreest echter dat dit maatwerk een illusie is.

Lees verder

'Ten dele verantwoordelijk'

Het College van Burgemeester en Wethouders voelt zich 'ten dele verantwoordelijk' voor de ontslagen, die vallen door de bezuinigingen in de huishoudelijke ondersteuning. Het College geeft dit aan in beantwoording van schriftelijke vragen van ChristenUnie en SP.

De Veenendaalse Krant schreef hierover een artikel.

Lees verder

Veenendaal bindt in in zaak huishoudelijke hulp

"Hulp bij huishouden voorlopig ongewijzigd. Zekerheid voor cliënten. Dankzij vragen @CUVeenendaal @SPVeenendaal." Twitterde ChristenUnie-raadslid Arjan Koerts afgelopen zaterdag, naar aanleiding van een artikel in 'de Gelderlander'. Lees verder
22 juli 2014

NIEUWSBRIEF KENNISNETWERK THUISZORG 4-4; met extra bijlage

De zomereditie 2014 van de Nieuwsbrief Kennisnetwerk Thuiszorg is extra dik. Dit komt omdat er een bijlage is toegevoegd in het kader van het raadsprogramma "De Kracht van Veenendaal".

Lees verder
13 juli 2014

Rapport: Vermindering Huishoudelijke Ondersteuning

Er is geen maatwerk geleverd bij de herindicaties op de Huishoudelijke Ondersteuning die eerder dit jaar hebben plaatsgevonden. Dat blijkt uit een rapport van de SP dat op vrijdag 11 juli is aangeboden aan Wethouder Overduin, op het gemeentehuis van Veenendaal.

Uit een enquête, waarop meer dan 50 mensen hebben gereageerd, blijkt bijvoorbeeld dat er geen overleg is geweest waarbij gevraagd is wat iemand nodig heeft en waar hij of zij zelf voor zou kunnen zorgen. Volgens het Model Veenendaal, het beleid dat de gemeente voert in het sociale domein, is dit echter wel een vereiste.

Lees verder

Pagina's

U bent hier