h

Zorg

Foto: Cor van Londen en Peter van de Rovaart

Lees hier alles over de zorg...

24 maart 2015

"Hou jeugd-GGZ toegankelijk!"

Foto: Baukje Hiemstra

"Het is onwenselijk dat kinderen vanwege financiële redenen noodzakelijke psychiatrische hulp moeten ontberen." Om die reden is er in de gemeenteraad een motie ingediend, om de inning van de ouderbijdrage voor de jeugd-GGZ op te schorten.

Lees verder
9 maart 2015

SP OV-Provincietour (verslag in woord en beeld)

Foto: Jan Breur

Zaterdag 7 maart was het zover. Een delegatie Statenkandidaten van de SP, trok middels het Openbaar Vervoer door de provincie Utrecht.
Betaalbaar en toegankelijk OV is een speerpunt van de SP bij de komende Statenverkiezingen...

Een verslag van deze bijzondere tocht, die leidde van Veenendaal naar Woerden.

VERKIEZINGSSIte

Lees verder
22 februari 2015

'Veenendaal Kan'... terug naar de tekentafel

Met bijna algemene stem is het raadsvoorstel voor verlenging van de campagne 'Veenendaal Kan' teruggestuurd naar de tekentafel. De gemeenteraad acht het plan niet besluitrijp.

Lees verder
5 januari 2015

SP start enquête over veranderingen WMO en Zorg

SP-Afdeling Veenendaal is een enquête gestart naar aanleiding van de veranderingen in de zorg, die het jaar 2015 met zich meebrengt. Via de website https://veenendaal.sp.nl kunnen mensen aangeven hoe de veranderingen hun leven beïnvloeden.

Lees verder

Antwoord op vragen over schoonmaak

De vervolgvragen die wij hadden gesteld naar aanleiding van de Huishoudelijke Ondersteuning zijn beantwoord. De gemeente geeft aan wel degelijk zorgaanbieders 'achter de broek' te zitten met betrekking tot de kwaliteit. Lees verder
8 december 2014

College ontkent fouten herindicaties

In haar reactie op het rapport 'Vermindering Huishoudelijke Ondersteuning', laat het College weten dat herindicaties plaatsvinden op basis van de behoeftes en de mogelijkheden van de zorgvrager. Uit het rapport blijkt juist dat dit niet is gebeurd. Reden voor de SP om vervolgvragen te stellen.

Lees verder
17 november 2014

Veel SP-voorstellen in Programmabegroting

Op donderdag 6 november is de Programmabegroting vastgesteld. De SP heeft, samen met andere partijen een groot aantal voorstellen gedaan om Veenendaal de komende jaren mooier, leefbaarder en socialer te maken. Een aantal hiervan is aangenomen.

Lees verder
10 november 2014

SP durft duidelijke taal te vragen

Afgelopen donderdag, 6 november, is de gemeentelijke begroting vastgesteld. Alle politieke partijen spraken hierbij hun algemene beschouwingen uit. De SP gebruikte deze vooral om te vragen wat nu het verhaal van het College is...

Lees verder
26 oktober 2014

SP stelt AWBZ-leugen aan de kaak

Afgelopen vrijdag en zaterdag trok de SP er op uit om Veenendalers de krant OuderenNU aan te bieden. Hierin wordt onder andere de leugen aan de kaak gesteld, die het kabinet vertelt over onbetaalbare zorg. Een leugen van zeventig miljard Euro.

Lees verder

Pagina's

U bent hier