h

Terugblik: Actiejaar 2015

4 januari 2016

Terugblik: Actiejaar 2015

Foto: Baukje Hiemstra

Geen achtervolgingen. Geen explosies. Maar overal waar onrecht is, trekken wij ten strijde. Daarom kan Team SP terugkijken op een spectaculair actiejaar.


Wonen

Huur te Duur

Foto: Baukje Hiemstra
Het jaar begon met de actie 'Huur te Duur', tegen de forse stijgingen van de huurprijzen ten gevolge van de verhuurdersheffing.
Foto: Cor van Londen
Foto: Jan Breur
Een openbare avond hierover, met o.a. Piet de Vrije, Hennie Nagel en Eva de Bakker leverde een meer dan volle zaal op.
Foto: Jan Breur
Foto: Jan Breur
Een manifestatie van Huurdersverening Patrimonium in de Cultuurfabriek was een goede gelegenheid om nogmaals aandacht te vragen voor de actie. Ook de kandidaat-Statenleden hadden aandacht voor het wonen tijdens de Provinciale Bustour.


Verkeer en Vervoer

SP OV-Provincietour

Foto: Truke Noordenbos
Goed, bereikbaar en betaalbaar openbaar vervoer was voor de SP een belangrijk item voor de Provinciale Statenverkiezingen. Om dat te benadrukken reisde een delegatie kandidaten van Veenendaal naar Woerden met het OV. Onderweg bevroegen ze passagiers naar hun ervaringen.
Foto: Truke Noordenbos
Foto: Jan Breur


Werk en Inkomen

Er is genoeg voor iedereen

Foto: Jan Breur
Om mensen bewust te maken van de groeiende kloof tussen arm en rijk, voert de SP de campagne 'Er is genoeg voor iedereen'. Onder andere met een kraskaarten-actie, waarin kennis over de inkomens- en vermogensverschillen kan leiden tot een prijs.
Foto: SP Veenendaal
Foto: Baukje Hiemstra

De anti-Bonuskaart

Foto: SP Veenendaal
Een van de plekken waar deze kloof het duidelijkst tot uitdrukking komt, is supermarktketen Albert Heijn, waar het uurloon van een vakkenvuller, €5,96, schril afsteekt tegen dat van topman Boer, die ieder uur €1634,- op zijn rekening kan bijschrijven.
Op 1 mei, de Dag van de Arbeid, deelde de SP 'anti-bonuskaarten' uit, om dit aan de kaak te stellen.
Foto: SP Veenendaal
Foto: Jan Breur


Internationaal

Bijeenkomst 'Internationale Solidariteit'

Foto: Jan Breur
Op de Dag van de Arbeid stond de SP ook stil bij de rest van de wereld. 's Avonds was er een openbare bijeenkomst, waar Wim Bakker sprak over de FairTrade gemeente, Europarlementariër Anne-Marie Mineur over het vrijhandelsverdrag TTIP en Tweede-Kamerlid Eric Smaling over zijn visie op ontwikkelingssamenwerking.
Foto: Jan Breur


Ondernemen/Koopzondag

Zondagopenstelling Supermarkten

Foto: SP Veenendaal
Om in te kunnen stemmen met de zondagopenstelling van winkels, heeft de SP in Veenendaal één voorwaarde: aangetoond draagvlak onder winkeliers en hun personeel. Dat was dus werk aan de winkel, toen de PvdA een voorstel aankondigde om de supermarkten op zondag te openen...
Foto: Baukje Hiemstra
Om het voorstel een kans te geven startte Team SP een enquête, waarin het draagvlak gepeild werd. Maarliefst 1925 mensen, waarvan het merendeel consument, deden hieraan mee. Uit de resultaten blijkt dat het personeel niet achter de zondagopenstelling staat; de gegevens vanuit de supermarktleiding en de werkzoekenden bleken te summier voor harde conclusies.
Foto: SP Veenendaal
Op een openbare avond werden de onderzoeks-resultaten gepresenteerd. Uiteindelijk stemde de SP tegen het voorstel, samen met de christelijke partijen, en bleef de collectieve wekelijkse vrije dag voor het winkelpersoneel gewaarborgd.
Foto: SP Veenendaal
Dit alles had wel een prijs: raadslid Jaap Pottjewijd wenste zich niet te conformeren aan het fractiestandpunt. Hij verliet de SP, zonder daarbij zijn raadszetel te retourneren. Aan de oproep van de leden, om zijn zetel alsnog ter beschikking te stellen, gaf hij geen gehoor.


Diversiteit

Rainbow Walk

Foto: Baukje Hiemstra
De SP staat een samenleving voor waarin Menselijke Waardigheid, Gelijkwaardigheid en Solidariteit aan de basis staan. Hierin is geen plaats voor discriminatie, uitsluiting van groepen en belediging. Daarom liep er een SP-delegatie mee in de allereerste Veense Rainbow Walk.
Foto: Jan Breur


Cultuur en Recreatie

Spring in't Park

Foto: Jan Breur
SP'ers houden wel van een feestje. Daarom is Team SP aanwezig op diverse evenementen. Op Spring in't Park zamelde de club handtekeningen in voor Red de Zorg.
Foto: Jan Breur
Foto: Jan Breur
Foto: Jan Breur

Zomerfestival Franse Gat

Foto: Jan Breur
Ook op het Zomerfestival in het Franse Gat gaf Team SP acte de présence. Op de kraam was allerhande infomateriaal uitgestald. Onze hoofdattractie was echter het balspelletje, waarbij diverse graaiers omver konden worden geworpen.
Foto: Jan Breur
Foto: Jan Breur


Zorg

Zorgkosten/WMO

Foto: SP Veenendaal
Zorg is een belangrijk onderwerp voor de SP. Daarom deed de SP een onderzoek over de wijze waarop de veranderingen in de zorg in Veenendaal landen. Hieruit blijkt ondermeer, dat mensen in financiële problemen komen door de toegenomen zorgkosten. SP-fractievoorzitter Jan Breur bood het rapport aan bij de behandeling van het WMO-beleidskader, aan Wethouder Overduin en Burgemeester Kolff.

Novemberdebat

Foto: Cor van Londen
Het Novemberdebat stond dit jaar in het teken van de WMO. Zorgwethouders Marieke Overduin (CDA, Veenendaal) en Jan Burger (SP, Wijk bij Duurstede), en Cees van Hal van het WMO-forum, gingen met elkaar in discussie over de vraag hoe je de zorg zo goed mogelijk kunt inrichten in je gemeente.
Foto: Jan Breur / SP Veenendaal
Yolande de Meer, die afhankelijk is van de WMO in Veenendaal, vertelde hier ook haar verhaal als ervaringsdeskundige.
Foto: Cor van Londen / SP Veenendaal

Volkspetitie Red de Zorg

Foto: SP Veenendaal
Omdat je samen nu eenmaal sterker staat, bundelde de SP haar krachten met die van (onder anderen) de vakbonden FNV en CNV. Dit resulteerde in een
heuze volkspetitie, waarvan de teller inmiddels oploopt richting de miljoen verzamelde handtekeningen voor betere zorg. In Veenendaal werd er ook grif handtekeningen verzameld; op het gemeentehuis, bij Spring in't Park, tijdens de Dag van de Verpleging, en op straat...
Foto: Jan Breur
Foto: Jan Breur
Foto: Jan Breur
Foto: Baukje Hiemstra
Foto: Baukje Hiemstra / SP Veenendaal

Manifestaties Red de Zorg

Foto: Elton Wollenberg
De Volkspetitie ging gepaard met een aantal manifestaties, zoals in Den Haag en Amsterdam. Uiteraard was de Veense SP hier ook bij vertegenwoordigd...
Foto: SP Veenendaal
Foto: Jan Breur
Foto: Jan Breur
Foto: Elton Wollenberg

Oormerk Zorggeld

Foto: Baukje Hiemstra / SP Veenendaal
Het besluit om gemeentelijk zorggeld door te sluizen naar de parkeerexploitatie, en het voorstel om het winkelcentrum te 'pimpen' van zorggeld, was voor Team SP reden om in actie te komen. De petitie 'Oormerk Zorggeld' werd gestart om te voorkomen dat er nog meer zorggeld zou verdwijnen naar plekken waar dat niet thuishoort.
Foto: SP Veenendaal
Foto: Baukje Hiemstra
De ontknoping kwam in december in de gemeenteraad. Toen is er een voorstel aangenomen om een zorgspaarpot in te stellen, waarmee het geld voor de zorg de komende jaren veilig is.
Foto: Toke van de Rovaart
Bij de bespreking van dat voorstel in de gemeenteraad toonde SP-fractievoorzitter Jan Breur de vele ingezamelde handtekeningen...


Ook in 2016 zal de SP zich in Veenendaal weer van haar actiefste kant laten zien. Om een samenleving te bewerkstelligen van Menselijke Waardigheid, Gelijkwaardigheid en Solidariteit.

 

Die belofte staat als een huis. Immers:

OVERAL WAAR ONRECHT IS
TREKKEN WIJ TEN STRIJDE!


Reactie toevoegen

U bent hier