h

Actie

Hier alle artikelen over acties van, en gesteund door, SP Afdeling Veenendaal...

Werknemers van IW4 vrezen de Participatiewet

Met de Participatiewet op komst, zijn mensen met een arbeidsbeperking onzeker over de toekomst van hun beschermde werkplek. De invoering van de wet gaat gepaard met een forse bezuiniging en schrappen van sociale arbeidsplaatsen. Lees verder

Zorgen over participatiewet

De participatiewet legt een zware verantwoordelijkheid bij de gemeente neer, op het gebied van werk en inkomen. De invoering ervan gaat gepaard met een forse bezuiniging, en beschermde werkplekken voor mensen met en arbeidsbeperking komen onder druk te staan.

De SP wil graag dat iedereen zinvol en bevredigend werk kan (blijven) doen. Om dat in de gaten te houden, is de partij een enquête gestart onder medewerkers van de sociale werkplaats IW4. Deze leverde in totaal 194 ingevulde vragenlijsten op.
Gerard van Wijk schreef hierover een artikel in de Veenendaalse Krant.

Lees verder
4 augustus 2014

SP bezoekt voedselbank

Een groep vrijwilligers van SP-afdeling Veenendaal heeft afgelopen vrijdag, 1 augustus, de veense Voedselbank bezocht.

Zij brachten hier de 'inkomenskaart'; een overzicht van tal van regelingen die bestaan om bijstandsgerechtigden een iets menswaardiger bestaan te geven. Ook lieten zij zich volop informeren over het belangrijke werk dat de voedselbank doet.

Lees verder
1 augustus 2014

Laatste dag Grote IW4-Enquête

Vandaag is de laatste dag van de Grote IW4-Enquête. Mensen die met een WSW-indicatie werken bij IW4 OF vanuit IW4 gedetacheerd zijn in een ander bedrijf OF mensen die vanuit de WWB een kort activeringstraject volgen in het kader van reïntegratie, kunnen vandaag nog één of meerdere vragenlijsten invullen over hun ervaringen.

Lees verder
28 juli 2014

'De Grote IW4-Enquête' gaat laatste week in

De laatste week van 'de Grote IW4-enquête' is ingegaan. Tot en met vrijdag 1 augustus kunnen medewerkers van IW4 de enquête invullen op https://veenendaal.sp.nl/de-grote-iw4-enquete.

Met de enquête wil de SP een beeld krijgen van hoe de werknemers van IW4 hun werk ervaren. Met het oog op de naderende 'participatiewet' wordt de verantwoordelijkheid van de gemeente voor de Sociale Werkplaats nog groter dan ze al was. De SP wil zo goed mogelijk invulling geven aan deze verantwoordelijkheid.

Lees verder
13 juli 2014

Rapport: Vermindering Huishoudelijke Ondersteuning

Er is geen maatwerk geleverd bij de herindicaties op de Huishoudelijke Ondersteuning die eerder dit jaar hebben plaatsgevonden. Dat blijkt uit een rapport van de SP dat op vrijdag 11 juli is aangeboden aan Wethouder Overduin, op het gemeentehuis van Veenendaal.

Uit een enquête, waarop meer dan 50 mensen hebben gereageerd, blijkt bijvoorbeeld dat er geen overleg is geweest waarbij gevraagd is wat iemand nodig heeft en waar hij of zij zelf voor zou kunnen zorgen. Volgens het Model Veenendaal, het beleid dat de gemeente voert in het sociale domein, is dit echter wel een vereiste.

Lees verder
7 juli 2014

SP enquêteert medewerkers IW4

Onlangs is de 'Participatiewet' goedgekeurd door een meerderheid in de Eerste Kamer. Deze wet heeft grote gevolgen voor mensen die aangewezen zijn op een beschutte werkplek. Ook verandert er iets voor gemeenten; zij krijgen een nog zwaardere verantwoordelijkheid dan ze al hadden op het gebied van werk en inkomen in zijn algemeenheid en beschutte werkplekken in het bijzonder.
SP-afdeling Veenendaal is daarom een enquête gestart onder de medewerkers van sociale werkplaats IW4.

DIRECT NAAR DE ENQUÊTE

Lees verder
7 juli 2014

SP actief in het centrum vanwege Huishoudelijke Ondersteuning

De lichtere huishoudelijke ondersteuning voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten wordt niet langer door de gemeente geboden - liet het College van Burgemeester en Wethouders de afgelopen week per brief weten aan zorgbehoevende Veenendalers. In plaats daarvan kan men het voor €15,- per uur inkopen via Veens.
Dit was voor de SP reden om met het stellingenbord in het winkelgebied van Veenendaal te gaan staan, afgelopen zaterdag...

Lees verder
4 juli 2014

Overhandiging rapport 'Huishoudelijke Ondersteuning' aan wethouder Marieke Overduin

Op vrijdag 11 juli a.s. biedt de SP een rapport aan, aan wethouder Marieke Overduin. Het rapport betreft de herindicaties in de huishoudelijke ondersteuning die eerder dit jaar hebben plaatsgevonden. De SP heeft hierover een enquête gehouden onder mensen die zorg ontvangen. De overhandiging vindt plaats om 11:30u op het gemeentehuis.

Lees verder

ROOD* bestuursblog: "Succes in Veenendaal"

Op 8 maart j.l. hield de SP een manifestatie in Veenendaal voor Jongeren en Cultuur - met het oog op het openhouden van Poppodium Escape.

Lees verder

Pagina's

U bent hier