h

Alleen de SP?

1 november 2017

Alleen de SP?

"Tot nu toe was het in hoofdzaak de SP, die zich onvermoeibaar inzette voor behoud van een volledig Stadsstrand. Er werden elfduizend handtekeningen voor opgehaald," schrijft Gerard van Wijk in zijn verslag van het debat over het Stadsstrand dat afgelopen donderdag (26 oktober) plaatsvond in de Gemeenteraad.

De raad besloot toen om een miljoen extra in het Stadsstrand te stoppen, waardoor er een stuk minder van verloren gaat. In plaats van een half Stadsstrand, krijgen we driekwart Stadsstrand. "Iedereen blijkt nu ineens voor behoud van het Stadsstrand te zijn, met het oog op de komende raadsverkiezingen," begint hij zijn verhaal.

Toch zijn de partijen die dat miljoen opzij hebben gezet niet de helden van het Stadsstrand. Al was het alleen al omdat het een miljoen te weinig is om het hele Stadsstrand te behouden.
Ook de SP is niet de held van het Stadsstrand - al had die het voorstel om voldoende geld voor het HELE stadsstrand opzij te zetten.

Nee. De echte helden van het stadsstrand zijn de elfduizend ondertekenaars van de petitie 'Red Ons Stadsstrand'. Door massaal te tekenen, hebben zij de politiek in beweging gebracht. Het is weliswaar (nog) niet voldoende, maar er is een grote stap gezet.
Dankzij u, ondertekenaars van de petitie.

U bent hier